Triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (11:24 11/06/2018)


HNP - Trong 2 năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy Đảng trên địa bàn Thủ đô triển khai nghiêm túc, với nhiều cách làm sáng tạo, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tác phong, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô có chuyển biến rõ nét


Ở mọi cấp, mọi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, việc triển khai các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự lan tỏa, ngấm sâu vào công việc hàng ngày của cán bộ, công chức, nhất là trong xây dựng tác phong làm việc, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, chất lượng phục vụ nhân dân. Trong đó, phải kể đến việc ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp được Thành phố đẩy mạnh trong những năm qua. Thông qua đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không ngừng được cải thiện, năm 2017, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cũng xếp thứ 3 cả nước, chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT xếp thứ 2 cả nước…
 
Hà Nội cũng là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng; là địa phương duy nhất đến nay cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ đến tận cấp xã, phường, thị trấn… Những kết quả đó góp phần không nhỏ vào tăng trưởng chung của Thành phố, nhất là trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực để phát triển Thành phố.
 
Trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, việc thi đua thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng đã có nhiều chuyển biến; không còn tình trạng tổ chức đám cưới xa hoa, lãng phí, hình thức, kéo dài nhiều ngày; không còn tình trạng cán bộ sử dụng xe công đi dự đám cưới trong giờ hành chính; xuất hiện ngày càng nhiều hơn việc tổ chức đám cưới tập thể hay tổ chức tiệc ngọt, báo hỷ…
 
Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố có những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, như việc triển khai mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, gửi “Thư xin lỗi” khi giải quyết TTHC chậm, muộn; gửi “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” tới các tổ chức, cá nhân khi có các việc liên quan… Nhiều đơn vị xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, nhất là người đứng đầu và niêm yết công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát… 
 
Ngoài ra, thông qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhiều tổ chức, cơ sở đảng đã được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp, các ngành tập trung thực hiện, tạo chuyển biến tốt hơn; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phối hợp, giải quyết dứt điểm… Những việc làm đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền Thành phố.
 
Từ thực tế hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại Đảng bộ Thủ đô cho thấy đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thành phố đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Thông qua việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Bác còn góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, lợi ích nhóm…
 
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm để tập trung khắc phục. Đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dân phải được bàn bạc, thảo luận, đề ra giải pháp và có kế hoạch khắc phục ngay từ cơ sở trên cơ sở phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy.
 
Tiếp tục xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, lựa chọn những công việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng vị trí công tác, chức vụ càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng được chú trọng, gắn với triển khai việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng tháng. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, “nói đi đôi với làm”, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân.
 
Đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, hướng về cơ sở, khen thưởng những việc làm nhỏ, bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân để tạo sức lan tỏa. Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, kiên quyết đấu tranh với bệnh thành tích, hình thức để các phong trào thi đua tiếp tục đi vào thực chất.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật