Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (20:13 17/05/2018)


HNP - Bộ LĐ,TB&XH vừa có Công văn số 1818/LĐTBXH-KHTC gửi Giám đốc Sở LĐ,TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ LĐ,TB&XH yêu cầu Giám đốc các Sở LĐ,TB&XH quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và luật pháp của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lao động, người có công và xã hội.

Tăng cường công tác quản lý đối tượng; đặc biệt cần đẩy nhanh tiếp độ giải quyết hồ sơ tồn đọng để hoàn thành trong năm 2018 và kiểm tra, rà soát lại số đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, BHYT, quà lễ tết; thực hiện xác minh trực tiếp tại xã phường nơi đối tượng cư trú đối với hồ sơ tăng mới hoặc hồ sơ chuyển từ cơ quan khác đến để lập dự toán sát với nhu cầu chi thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý các trường họp thiếu hồ sơ, giấy tờ hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, giả mạo, khai man hoặc không báo giảm đối tượng...

Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi ngay từ đầu năm, tránh tập trung vào cuối năm, nhất là chi trả chế độ trợ cấp, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình mộ - nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; đồng thời sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, trong phạm vi dự toán được giao, gắn với kết quả đầu ra thực hiện nhiệm vụ và chấp hành nghiêm việc công khai tài chính, tài sản và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp “Đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” trước ngày 5 hàng tháng; cập nhật chính xác, kịp thời đối tượng tăng, giảm; trước khi duyệt chi phải kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đối tượng tăng, giảm, chứng từ kế toán, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và đối tượng thụ hưởng; thanh quyết toán, thu hồi tiền dư tạm ứng, không được để dư tiền tạm ứng tại cấp xã.

Tăng cường công tác tự kiểm tra tài chính, hướng dẫn các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tham gia trực tiếp công tác chi trả tại 100% đơn vị cấp xã, phường (ít nhất 1 lần/năm đối với một xã, phường); Đẩy manh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc Sở, huyện, xã. Rà soát, sửa đổi bổ sung và trình UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công” để quy định rõ quy trình quản lý, phân công, phân cấp trách nhiệm của UBND các cấp huyện, xã và các cơ quan chuyên môn có liên quan ở cấp tỉnh, huyện, xã trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật