Đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp (14:58 17/05/2018)


HNP - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 1806/LĐTBXH-QHLĐTL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp.

Ngày 19/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc áp dụng chung đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, bên cạnh những mặt tích cực, nhìn chung việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp chưa rộng khắp, chưa đều giữa các địa phương, chưa thường xuyên, liên tục và thực chất.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quy định về QCDC trong doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành tại địa phương trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc.

Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, kiện toàn QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc đảm bảo thực hiện dân chủ theo khuôn khổ pháp luật và phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả các hình thức dân chủ cơ sở, nhất là việc tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động để tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiên, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động, qua đó, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, cần phải xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật