Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (12:34 14/04/2018)


HNP - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Văn bản số 1022/BTTTT-TTCS đề nghị các cơ quan báo chí trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.


Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Tuyên truyền công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; những vấn đề cần bảo đảm trong tổ chức đại hội như văn kiện, nhân sự...; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với đại hội công đoàn các cấp; sự tham gia của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động góp ý vào các văn kiện trình đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tuyên truyền, biểu dương những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của tổ chức công đoàn các cấp; kết quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức và người lao động; kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động công nhân, viên chức và người lao động tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; tinh thần đoàn kết, ý thức dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức và người lao động cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; biểu dương những nhân tố mới là công nhân lao động trực tiếp sản xuất có những cải tiến, sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, trang tin về “Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, tăng thời lượng phát sóng, đăng nhiều tin, bài, hình ảnh để thông tin, tuyên truyền kịp thời về đại hội và các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Công bố dự thảo các văn kiện đại hội để lấy ý kiến góp ý của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới của tổ chức công đoàn các cấp và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia để tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và chế độ, chính sách liên quan đến người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, các bảng tin, cụm pano cổ động, hoạt động tuyên truyền lưu động ở cơ sở...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật