Tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 (12:36 14/04/2018)


HNP - Ngày 12/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 2761/BNN-KTHT tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.


Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chỉ đạo công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tập trung đào tạo cho lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lao động thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thành viên quản lý của các hợp tác xã nông nghiệp và đào tạo nghề nông nghiệp nhằm an sinh xã hội ở các vùng khó khăn. Bộ định hướng về chỉ tiêu đào tạo với tỷ lệ khoảng 50% cho lao động ở các doanh nghiệp, lao động làm trong các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; 20% cho thành viên hợp tác xã, lao động thực hiện các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 30% an sinh xã hội.

Tuy nhiên, tùy vào điều kiện cụ thể đặc thù của từng địa phương, đặc biệt là các tỉnh có nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa thì các địa phương có thể điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu đối tượng đào tạo và chủ động bố trí chỉ tiêu, kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp đế thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có hiệu quả.

Khi xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo đề nghị địa phương xác định theo 3 nhóm đối tượng: Đào tạo cho lao động làm trong các doanh nghiệp, lao động làm trong các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; Đào tạo cho lao động là thành viên hợp tác xã, trang trại; Đào tạo cho lao động để an sinh xã hội. Các chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật