Nâng cao vị thế, vai trò của tư tưởng văn hóa trong công tác xây dựng Đảng (06:26 14/02/2018)


HNP - Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, thiết thưc, hiệu quả và hướng về cơ sở”, công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ Thủ đô trong năm 2017 đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, kịp thời tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng…


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2017


Điểm nổi bật trong công tác Tuyên giáo năm 2017 là đã tham mưu, tổ chức hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XII) gắn với triển khai Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Thành phố và các quận, huyện, thị xã, qua đó, giúp giảm số lần học tập, tăng số lượng cán bộ, đảng viên tham gia, đồng thời, nâng cao lượng các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
 
Các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc cũng tổ chức nghiêm túc, mời báo cáo viên là những người có kinh nghiệm thực tiễn, trình độ chuyên môn đến truyền đạt cho cán bộ cấp mình, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%. Một số đơn vị còn có cách làm mới, sáng tạo trong quá trình triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, như: xây dựng mẫu bài thu hoạch kèm câu hỏi trắc nhiệm để kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên (quận Nam Từ Liêm) hay công khai danh sách các trường hợp không tham gia học tập, không viết bài thu hoạch để phục vụ công tác đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ hàng năm (quận Long Biên)…
 
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng những vấn đề đặt ra đối với công tác tư tưởng, tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc đã lựa chọn những nội dung, tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản để chỉ đạo, đồng thời, xây dựng các đề án, chuyên đề cụ thể hóa các Chương trình công tác lớn của Thành ủy. Năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố, đó là “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của hệ thống Tuyên giáo Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” và “Nghiên cứu giải pháp phòng, chống thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong tình hình mới”.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ". Nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, nhiều đơn vị đã chú trọng đổi mới nội dung, lựa chọn phương thức phù hợp, hiệu quả, sát tình hình thực tiễn ở đơn vị. Như huyện Đông Anh tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quận Long Biên xây dựng thành quy trình để các cá nhân xây dựng kế hoạch tu dưỡng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05, đồng thời, niêm yết công khai để cấp dưới và nhân dân giám sát...
 
Trong năm qua, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô cũng chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn, nhất là khi xảy ra vụ việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, chỉ đạo định hướng tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội,... kịp thời truyền tải sâu rộng quan điểm, chủ trương, hướng giải quyết của Đảng, Nhà nước và Thành phố đến với người dân, từ đó, nhanh chóng ổn định tình hình, tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch và những thông tin sai lệch, thiếu khách quan trên internet, các trang mạng xã hội,...
 
Cùng với đó, công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Trung ương và Thành phố, nhất là Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, các kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XII) tiếp tục được chú trọng. Hệ thống Tuyên giáo cũng đã triển khai tuyên truyền sâu rộng các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và địa phương, như kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 45 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga... tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
 
Bên cạnh những kết quả trên, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Thủ đô trong năm qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: tính hiệu quả, thuyết phục của một số nội dung công tác tuyên giáo chưa cao. Việc dự báo tình hình tư tưởng chính trị ở một số địa bàn chưa sâu, chưa kịp thời dẫn đến bị động trong giải quyết vụ việc. Chưa cập nhật, thích ứng trong việc khai thác và sử dụng internet, nhất là mạng xã hội phục vụ cho công tác tuyên giáo. Chất lượng hoạt động của công tác tuyên giáo ở cơ sở, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn còn không đồng đều, lúng túng, kém hiệu quả trong giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở...
 
Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã xác định phương hướng hoạt động và đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là bám sát chỉ đạo của Trung ương, các chương trình công tác của Thành ủy, tiếp tục triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng các đề tài, đề án, chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo Thủ đô; tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.
 
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018 của Đảng bộ Thành phố mới đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đặc biệt lưu ý ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tăng cường đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa về nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo, để từ đó nâng cao vị thế, vai trò công tác tư tưởng văn hóa trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, phải tạo đột phá về việc khai thác, sử dụng mạng xã hội vào phục vụ công tác tuyên giáo, lấy thông tin tích cực lấn át thông tin tiêu cực trên internet, mạng xã hội.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật