Tin tức sự kiện

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức đảng trong doanh nghiệp (12/01/2018)

HNP - Sáng 12/1, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban mở rộng đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và gặp mặt các Đảng ủy Khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện, thị ủy. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.

Năm 2017, đã có thêm 8 quận, huyện đã thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp, nâng tổng số đảng bộ khối doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện, thị ủy lên 23, với 803 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 7.089 đảng viên.

Về kết quả thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong năm qua, toàn Thành phố thành lập mới 161/146 tổ chức đảng, đạt 110,2% kế hoạch; kết nạp 775 đảng viên mới, trong đó, có một số đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu như Thanh Xuân (10/7 tổ chức đảng), Nam Từ Liêm, Ba Đình (7/5 tổ chức đảng), Chương Mỹ, Đông Anh, Thanh Trì (6/5 tổ chức Đảng)... Như vậy, đây là năm đầu tiên sau 6 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, toàn Thành phố đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra về phát triển các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Cùng với đó, toàn Thành phố cũng thành lập mới 490/400 công đoàn cơ sở, đạt 122,5% kế hoạch, kết nạp 42.306 đoàn viên mới; thành lập mới 205/200 tổ chức đoàn, hội thanh niên, đạt 102,5% kế hoạch, kết nạp 6.887 đoàn viên, hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng thành lập mới được 7 hội và 2 chi hội, kết nạp mới 291 hội viên...

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Thành phố cũng đánh giá, còn một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, chưa tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09, do đó kết quả chưa đạt kế hoạch, như Gia Lâm (thành lập được 1 tổ chức đảng trên kế hoạch năm là 4 tổ chức đảng), Ứng Hòa (2/3 tổ chức đảng). Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, nhất là quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chủ sở hữu doanh nghiệp, ban lãnh đạo doanh nghiệp còn hình thức, khó thực hiện, hiệu quả chưa cao; nhiều tổ chức đảng chất lượng sinh hoạt còn yếu, vị trí, vai trò còn mờ nhạt; một số mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là trong các tổng công ty chưa phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp...

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, Ban Chỉ đạo Thành phố cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ, chưa quan tâm thực hiện Nghị quyết 09, hoặc chỉ quan tâm phát triển về số lượng, chưa chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; năng lực lãnh đạo của các đảng uỷ khối doanh nghiệp còn hạn chế; bí thư, cấp uỷ viên, lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp hầu hết là kiêm nhiệm, một số đồng chí bí thư không phải là lãnh đạo doanh nghiệp nên ít được quan tâm trong hoạt động...

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Trong đó, cấp ủy, Ban Chỉ đạo từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Thành ủy, kiên trì thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đặc biệt, các quận, huyện, thị uỷ cần thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, tiếp tục tạo môi trường, cơ chế để các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn phát triển. Nhất là ở những nơi có điều kiện, trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước, có thể nghiên cứu, đề xuất áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể và các doanh nghiệp không có tổ chức đảng, đoàn thể.

Cùng với đó, đối với 23 quận, huyện, thị ủy đã thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp, cần tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đảng uỷ khối. Ở những nơi có đủ điều kiện, thí điểm bố trí Phó Bí thư quận, huyện, thị ủy phụ trách cơ sở đảng đồng thời là Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

Các Đảng ủy Khối công nghiệp, Khối doanh nghiệp Thành phố, Đảng ủy Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phù hợp với mô hình của doanh nghiệp. Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu, nắm chắc tình hình, xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện tốt Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức đảng trong các Tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu bên cạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được hội nghị thảo luận, các quận, huyện, thị ủy cần gắn việc triển khai các nội dung của Nghị quyết 09 với tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại, gặp gỡ, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh. Bởi muốn thực hiện được nhiệm vụ này, các địa phương phải sâu sát, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý: Ban Chỉ đạo Thành phố và các quận, huyện, thị xã quan tâm, coi trọng hướng dẫn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhất là trong thay đổi phương thức hoạt động, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với ban quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp. Đặc biệt, bên cạnh việc đảm bảo về chỉ tiêu số lượng, cần hết sức quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Thành ủy cũng lưu ý đối với các quận, huyện, thị xã cần sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 với Ban Chỉ đạo công tác công đoàn về một đầu mối để tăng nguồn lực hoạt động. Các quận, huyện, thị xã cũng cần đảm bảo về cán bộ, cơ cấu và sắp xếp hợp lý cho Đảng uỷ khối doanh nghiệp trên cơ sở không tăng thêm biên chế. Riêng đối với 7 quận, huyện chưa thành lập Đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc, cần tập trung để thành lập trong năm nay để làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết 09.

Về chỉ tiêu thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị phấn đấu thực hiện tối thiểu bằng kết quả thực hiện năm 2017.

Trọng Toàn

Các bài đã đăng :

Xem tiếp >>