Triển khai công tác Tư pháp năm 2018 (14:29 11/01/2018)


HNP - Sáng 11/1, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, phát động thi đua năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tham dự. 


Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị


Năm 2017, công tác Tư pháp của Thành phố đã bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, có sự gắn kết chặt chẽ với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật: công tác xây dựng thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật có nhiều tiến bộ, chủ động với chất lượng tốt, tác động tích cực vào giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng trên địa bàn, đóng góp tích cực cho hoạt động quản lý, điều hành của Thành phố. 
 
Việc triển khai Luật PBGDPL, các chương trình, kế hoạch đã triển khai theo những nhiệm vụ trọng tâm như: PBGDPL về “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trật tự, văn minh đô thị, an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng, nếp sống văn hóa, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm… Từ đó, cụ thể hóa bằng việc tổ chức, triển khai Cuộc thi sân khấu “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”, “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015”, “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của CBCCVC Thủ đô… Công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm, cho các đối tượng đặc thù, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm hơn…
 
Công tác triển khai Luật hộ tịch, Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực về cơ bản được thực hiện nề nếp, đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu của công dân. Việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực mặc dù khối lượng lớn, chiếm 70% lượng giải quyết TTHC của cấp huyện, xã nhưng đã cơ bản được thực hiện đúng luật, ít để xảy ra sai sót. Năm 2017, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được thực hiện 07 nhóm bao gồm lĩnh vực: An toàn thực phẩm; Quy hoạch - kiến trúc, bảo trợ xã hội; Chính sách người có công và toàn bộ TTHC liên thông; Chăn nuôi - trồng trọt - thủy lợi - đê điều; Khoa học công nghệ; Giáo dục đào tạo; TTHC thực hiện tại BQL các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ đã chủ động thực hiện rà soát, đánh giá đối với 233 TTHC. Đến nay, đã có 06 sở, ngành có báo cáo kết quả rà soát 203 TTHC, đã đưa ra phương án đơn giản hóa đối với 40 TTHC, các sở, ngành còn lại đang hoàn thành việc rà soát, đánh giá. 
 
Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp được tập trung triển khai hơn so với trước. Qua thanh tra đã xử lý nghiêm và giải quyết những tiêu cực, sai phạm của các đơn vị luật sư, công chức. Việc triển khai dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực tư pháp đã tạo nên bước đột phá mới về xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính.
 
*  Cũng tại hội nghị, Sở tư pháp đã tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.
 
Theo đó, năm 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố đã thực hiện, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của hành phố như: Năm kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Nổi bật, ngành tư pháp Hà Nội đã triển khai sâu rộng các hình thức thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ trước tới nay tham gia: Cuộc thi sân khấu “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”; cuộc thi viết: Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” và “Người tốt, việc tốt” trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở được triển khai tích cực. Năm 2017, toàn thành phố đã tiến hành hòa giải thành 6.025/7.445 vụ việc, đạt tỷ lệ 81%. 
 
Các tập thể được UBND TP tặng Cờ xuất sắc phong trào thi đua
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn ghi nhận, công tác tư pháp của Thành phố năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp từ Thành phố đến cơ sở trong hoạt động quản lý nhà nước ở Thủ đô tiếp tục được củng cố và nâng cao, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả hơn.
 
Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018, Thành phố tiếp tục kiên trì thực hiện mạnh mẽ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh CCHC trong đó hướng tới việc xây dựng chính quyền điện tử, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính nhằm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đây là những nội dung được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố nhấn mạnh, chọn là chủ đề công tác của năm, vì vậy, công tác Tư pháp của Thành phố cũng cần quán triệt sâu sắc những định hướng này, tiếp tục cố gắng, tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn để tham mưu UBND TP thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần cùng các ngành Tư pháp các cấp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thành phố. 
 
Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu ngành Tư pháp phải hướng mạnh về cơ sở, với mục tiêu cần phải làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Việc giải quyết bức xúc, mâu thuẫn của người dân cần phải đi vào các điểm nóng. Sau hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu Sở Tư pháp tham mưu cho Thành phố Kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra công tác tư pháp tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố... tập trung vào những vấn đề phát sinh từ cơ sở nhằm đánh giá lại để tham mưu cho Thành phố có những quyết sách để thực hiện nhiệm vụ này. 
 
Tại hội nghị, 3 tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, 39 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; 12 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 51 tập thể, cá nhân được UBND TP khen thưởng trong công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ cở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật