Nhiều điểm mới trong chất vấn tại kỳ họp thứ năm (18:56 06/12/2017)


HNP - Chiều 6/12, kết luận phiên chất vấn trực tiếp tại hội trường, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá: một ngày làm việc với tinh thần đổi mới, quyết liệt, cầu thị, thẳng thắn - phiên chất vấn đã thành công.


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận phiên chất vấn


Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: tuy nội dung chất vấn rộng, toàn diện các mặt hoạt động của thành phố từ năm 2016 đến năm 2017, song với sự nghiêm túc, cầu thị của UBND TP, những nội dung đặt ra đều được UBND TP giải trình qua văn bản đầy đủ hoặc trả lời trực tiếp tại hội trường. Có 4 điểm mới trong phiên chất vấn kỳ này, thứ nhất, đây là lần đầu tiên HĐND TP dành thời gian tái chất vấn các nội dung mà HĐND TP đã kiến nghị trong thời gian 1 năm bằng văn bản và lựa chọn những nội dung còn chuyển biến chậm để đưa ra chất vấn trực tiếp tại hội trường. Báo cáo về những nội dung chất vấn được gửi trực tiếp đến đại biểu nghiên cứu, trên hội trường thể hiện bằng phóng sự hình ảnh.

Thứ hai, phiên chất vấn có sự tham gia của nhiều đại biểu ở các lĩnh vực công tác nên đã có không khí mới, sôi nổi, sát thực tiễn và rất hiệu quả, số đại biểu ngoài chuyên trách chiếm tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Thứ ba, số đại biểu quận, huyện tham gia trả lời chất vấn nhiều nhất từ trước tới nay, đã có 7 Chủ tịch UBND quận, huyện trả lời chất vấn. Thứ tư, số đồng chí tham gia trả lời chất vấn nhiều nhất từ trước tới nay. Việc trả lời của giám đốc sở, ngành đã nêu rõ hơn về trách nhiệm, lộ trình thực hiện, nắm chắc những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, qua ý kiến chất vấn, các đại biểu ghi nhận UBND TP đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai các nghị quyết, kiến nghị của HĐND tại các phiên chất vấn và giám sát trong năm 2016. Thể hiện qua việc UBND TP, các sở ngành, quận huyện thị xã đã kịp thời ban hành nhiều văn bản kế hoạch để triển khai. Điểm mới trong các văn bản là đều phân công rõ người rõ việc, có thời gian, lộ trình thực hiện.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nghị quyết, UBND TP thường xuyên trao đổi cùng Thường trực HĐND TP giải quyết những vấn đề phát sinh, trên cơ sở đó kịp thời báo cáo Thành ủy và đề xuất giải pháp để thực hiện các kiến nghị và ý kiến cử tri. Với sự nỗ lực, đổi mới, quyết liệt của UBND TP, kết quả là 58,9% kiến nghị của HĐND TP đã được triển khai có kết quả và hiện hơn 40% kiến nghị đang được triển khai ở các cấp.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kiến nghị UBND TP tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trong thời gian tới. Một là, tiếp tục rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, có giải pháp thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện các kiến nghị của HĐND, cử tri, kiến nghị sau giám sát và chất vấn của HĐND trong các kỳ họp thứ 2, 3, 4; có giải pháp cụ thể cho từng nhóm kiến nghị; có lộ trình tổ chức thực hiện, phân công, phân nhiệm rõ ràng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những cấp, ngành chưa thực hiện hiệu quả công việc được giao.

Thứ hai, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.

Thứ ba, rà soát các quy định về phân cấp, rõ đầu việc, rõ trách nhiệm, quyền hạn các cấp; không để chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Kiến nghị để HĐND chỉnh sửa, bổ sung các nghị quyết, các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các ngành, các cấp phát huy hết tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, chính sách nông nghiệp.

Thứ tư, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tiếp tục giám sát những nội dung chất vấn mà UBND các cấp đang trong quá trình thực hiện chưa hoàn thành, cùng UBND TP thúc đẩy tiến độ thực hiện của các cấp.

Thứ năm, tăng cường tuyên truyền, vận động MTTQ, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia quản lý trật tự đô thị, tổ chức phát động các phong trào gọn nhà đẹp phố nhằm thu gom, phân loại rác thải tại nhà và đổ rác đúng giờ, đúng vị trí nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp cho thành phố.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật