Cần triển khai tốt Luật HTX năm 2012 để đưa Luật đi vào cuộc sống (15:05 06/12/2017)


HNP - Sáng 6/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, HTX chủ trì hội nghị. Tại Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn dự hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội


Theo thống kê, sau 5 năm thực hiện Luật HTX, toàn quốc đã có 19.569 HTX, tăng 3,07%, tăng 3,07% so với năm 2013, thu hút 6,25 triệu thành viên tham gia. Hiện đã có 13.094/15.606 đơn vị chuyển đổi theo Luật, đạt tỷ lệ 83,9%, có 338 HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác và còn lại 2.036 HTX chưa tiến hành chuyển đổi. Nhìn chung, các HTX sau chuyển đổi phát triển ổn định, thu nhập đạt bình quân trên 3 tỷ đồng/HTX, thu nhập bình quân là 22,8 triệu đồng năm 2013 lên 31,3 triệu đồng năm 2016.
 
Đến nay, về cơ bản, hệ thống quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 đã được ban hành theo các nhiệm vụ chính phân công tại Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều luật HTX năm 2012. Tại 61/63 tỉnh thành có kế hoạch, chương trình đề án nhằm phát triển kinh tế tập thể, HTX và 42/63 tỉnh có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo hướng đặc thù địa phương.
 
Tại Hà Nội, đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt các chính sách về tiếp cận vốn, tín dụng và bảo hiểm xã hội của HTX.
 
Tính đến tháng 11/2017, trên địa bàn Thành phố đã có 1.452 HTX đã thực hiện tổ chức lại (chuyển đổi) theo Luật HTX năm 2012, chiếm 95% (trong đó có 872 HTX nông nghiệp, 594 HTX phi nông nghiệp); còn 85 HTX chưa thực hiện tổ chức lại (chuyển đổi), chiếm 5%; chưa có HTX nào chuyển đổi sang loại hình khác. Ngoài ra, có 167 HTX ngừng hoạt động, tồn tại danh nghĩa, chờ giải thể do không đủ điều kiện thực hiện tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.
 
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các HTX còn lại hoàn thành tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012 hoặc chuyển đổi sang hình thức tổ chức khác; giải thể các HTX không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật HTX. Phấn đấu đến năm 2020 đạt từ 80 đến 90% HTX thuộc diện tốt, khá, không còn HTX yếu kém; 80% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó, 60% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ Cao đẳng trở lên. phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tập thể đạt từ 6,5 - 7,0%/năm trong giai đoạn 2018 - 2020. Phấn đấu mỗi năm phát triển, thành lập mới từ 30 HTX trở lên.
 
Kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao các đơn vị đã có cố gắng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thi hành Luật hợp tác xã năm 2012. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhận định việc phát triển vẫn chưa đạt được yêu cầu, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn yếu kém. 
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: kinh tế tập thể, HTX là một trong 5 thành phần kinh tế quan trọng, trong thời gian tới, các bộ ngành cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HTX, đẩy mạnh liên kết, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến của nền kinh tế thị trường. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật hợp tác xã 2012 cho phù hợp với thực tế, tập trung vào một số vấn đề như: Tỷ lệ góp vốn của các thành viên nâng cao hơn, thủ tục giải quyết HTX yếu kém, chế tài xử phạt những vi phạm trong hoạt động sản xuất; cần có hướng dẫn cụ thể cho việc thành lập doanh nghiệp các HTX. Các bộ ngành, chính quyền địa phương cần tiếp tục triển khai tốt hơn Luật HTX năm 2012 để đưa Luật đi vào cuộc sống. 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần nghiên cứu, quản lý thông tin quốc gia về Luật hợp tác xã 2012, để có cơ sở thống kê số liệu phục vụ cho việc triển khai, thực hiện của địa phương. Nghiên cứu thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã mới và các quy định khác. 
 
Bộ Tài chính cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ về vốn, miễn thuế thu nhập cá nhân cho HTX. Sớm hoàn thành bảo hiểm nông nghiệp, tổng hợp kết quả nợ xấu, nợ đọng trong lĩnh vực này để hỗ trợ cho HTX. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương. 
 
Bộ NN&PTNT hoàn thiện đề án liên kết sản xuất, tiêu thụ cho HTX, giảm thiểu sau thu hoạch, đổi mới 15.000 HTX đến năm 2020 theo chương trình của Chính phủ; xây dựng đề án hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. 
 
Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh cho vay vốn, giao sửa đổi Nghị định 55 cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xác lập tài sản thế chấp từ nhà lưới, nhà kính... để trình Chính phủ xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho HTX chuyển đổi…

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật