Kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XV thành công tốt đẹp (21:13 06/12/2017)


HNP - Chiều 6/12, sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, HĐND Thành phố đã tập trung thảo luận các nội dung kỳ họp đặt ra, đặc biệt là nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đánh giá toàn diện, khách quan những khó khăn, nỗ lực của Thành phố, các đại biểu HĐND đã thống nhất cao: Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó, 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác quản lý đô thị được tăng cường, diện mạo đô thị ngày một đẹp hơn, khang trang hơn. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng được củng cố. An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại tiếp tục mở rộng. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND Thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém và nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện ở một số cấp, ngành, lĩnh vực.

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thành phố đã chọn chủ đề năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.  HĐND Thành phố đã tập trung thảo luận, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2018 với 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. HĐND Thành phố đã quyết định thông qua 16 nghị quyết quan trọng theo quy định của Luật. Những nghị quyết được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố. HĐND Thành phố đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với đại biểu Nguyễn Hữu Độ do chuyển công tác; miễn nhiệm 01 Ủy viên UBND Thành phố do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung 03 ủy viên UBND Thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan. HĐND Thành phố chọn 02 nhóm vấn đề để chất vấn, đó là: nhóm vấn đề về quản lý đô thị và nhóm vấn đề về kinh tế. Với phương châm theo đến cùng sự việc, phiên chất vấn đã thu hút được nhiều đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận tại hội trường; khẳng định hiệu quả, hiệu lực của công tác giám sát và sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp. Qua chất vấn đã gợi mở những vấn đề, các giải pháp để UBND Thành phố, các sở, ngành tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung, theo hướng phân công rõ cơ quan, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian thực hiện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, dứt điểm những điều đã cam kết trước HĐND cũng như cử tri Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND và các tổ đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố. Đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gần dân hơn, sát dân hơn và sâu sát với cơ sở nhiều hơn; thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phát hiện sớm vấn đề và hoạt động hiệu quả hơn. Đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật