Sơn Tây: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở (14:16 11/06/2024)


HNP - Ngày 11/6, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.    

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây khen thưởng cho các tập thể, cá nhân


Đảng bộ thị xã Sơn Tây có 66 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 44 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy và 291 chi bộ trực thuộc 15 Đảng bộ xã, phường, 7 Đảng bộ cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Những năm qua, Đảng bộ thị xã luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Sau khi tiếp thu Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các chi bộ trên địa bàn thị xã tổ chức sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề bảo đảm đúng quy trình, quy định, sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đề án. 
 
Sau 3 năm thực hiên Đề án, Đảng bộ thị xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: 100% số chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng theo quy định, xây dựng sổ ghi nghị quyết chi bộ theo từng nhiệm kỳ; nội dung sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ lựa chọn phong phú, thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chất lượng sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả rõ rệt.
 
Nhiều bí thư chi bộ làm tốt việc điều hành, điển hình ở Chi bộ thôn 400 - xã Thanh Mỹ; Chi bộ Tổ dân phố 8 - phường Quang Trung; Chi bộ thôn La Gián - xã Cổ Đông… Nhiều chi bộ làm tốt chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề, tiêu biểu như: Chi bộ Trường THPT Sơn Tây, Chi bộ Trường THPT Xuân Khanh...  
 
Hằng năm, Thị ủy Sơn Tây tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, đặc biệt chú trọng đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác tổ chức đảng, đảng viên và sinh hoạt chi bộ cho hơn 600 lượt đồng chí bí thư chi bộ. 15/15 xã, phường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ đảng ủy viên, ban chi ủy, bí thư chi bộ trực thuộc, kết hợp tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu thường kỳ và chuyên đề để các chi bộ trong đảng bộ đến dự, học tập, rút kinh nghiệm…
 
Ban Thường vụ Thị ủy cũng thành lập 10 tổ công tác đi dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong 3 năm, các tổ đã trực tiếp tham dự 158 buổi sinh hoạt chi bộ. Năm 2023, Ban Tổ chức Thị ủy tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác đảng viên tại 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy và 38 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở… Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng chi bộ và đảng viên. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Thị ủy Sơn Tây cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: Một số chi bộ sinh hoạt chuyên đề còn nặng về công tác chuyên môn; có đơn vị còn lồng ghép sinh hoạt thường kỳ với sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng, nội dung kiểm điểm, đánh giá, ra nghị quyết còn chung chung, chưa sát tình hình thực tế. Sinh hoạt ở một số chi bộ chưa bảo tính dân chủ, tự phê bình và phê bình; tại một số chi bộ, đảng viên còn thờ ơ, ngại phát biểu...
 
Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án số 10 của Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Hán đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, lựa chọn chuyên đề phù hợp, cụ thể, sát với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 
 
Các đảng viên tập trung nghiên cứu kỹ nội dung của chuyên đề, cần thảo luận kỹ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng hiệu quả các ứng dụng trên phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử.
 
Cấp uỷ các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, có biện pháp cụ thể để theo dõi, giám sát, đôn đốc các chi bộ sinh hoạt bảo đảm số lượng và chất lượng theo quy định...
 
Nhân dịp này, Thị ủy Sơn Tây khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t