Thường trực HĐND quận Thanh Xuân tổ chức phiên giải trình việc thực hiện các kết luận, kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay (14:15 11/06/2024)


HNP - Sáng 11/6, Thường trực HĐND quận Thanh Xuân tổ chức Phiên giải trình việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay. Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến; Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà chủ trì phiên giải trình.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến phát biểu khai mạc Phiên giải trình


Phát biểu khai mạc Phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết: Việc tổ chức giải trình trong thời điểm này để xem xét, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ tới nay, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND quận. Đây cũng là dịp để các phòng, ban chuyên môn của UBND quận rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ để đưa phương án kịp thời xác định những vướng mắc, khó khăn đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 
 
Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận Thanh Xuân đã tổ chức khảo sát, giám sát, giải trình và ban hành 30 báo cáo, thông báo kết luận sau giám sát, giải trình thuộc các lĩnh vực: Quản lý đô thị; trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; văn hóa - xã hội; xây dựng chính quyền... Đến nay, 100% nội dung kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND quận được UBND quận chỉ đạo thực hiện, trong đó số kiến nghị hoàn thành 103/118 nội dung, đạt 87,3%; còn lại 15/118 nội dung kiến nghị đang được thực hiện. 
 
Dù vậy, Thường trực HĐND quận cũng cho rằng, vẫn còn những nội dung kiến nghị chưa thực sự được các phòng, ban, đơn vị triển khai một cách quyết liệt, kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc có lúc chưa thường xuyên, dẫn đến thực hiện một số kiến nghị còn chậm, cần có giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện rõ hơn.
 
"Chính vì vậy, để phiên giải trình được tổ chức trọng tâm, hiệu quả, đảm bảo quy trình thực hiện và thời gian tổ chức, tôi đề nghị các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND cùng các đơn vị, phòng ban liên quan phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để nghiên cứu, thảo luận đóng góp các ý kiến chất lượng góp phần vào sự thành công của phiên giải trình", Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh và đề nghị.
 
Đại diện Công an quận phát biểu tại Phiên giải trình
 
Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận Thanh Xuân từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay đã được UBND quận tập trung giải quyết; nhiều kiến nghị giải quyết kịp thời như công tác đầu tư, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cùng với đó, UBND quận tổ chức các cuộc họp, làm việc với các sở, ngành Thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải quyết các kiến nghị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của các sở, ngành Thành phố.
 
Tuy nhiên, một số kiến nghị chưa được giải quyết triệt để như công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý nhà chung cư…; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn quận…
 
Thời gian tới, UBND quận tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông, cải tạo, chỉnh trang đô thị đáp ứng yêu cầu của cử tri; Tiếp tục làm việc, bám sát các sở, ngành Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải quyết các kiến nghị đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của các sở, ngành Thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ngay từ khi phát sinh.
 
Phiên giải trình đã có 13 ý kiến phát biểu của các Ban HĐND, tổ đại biểu, các đơn vị, phòng, ban chuyên môn của quận và ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND quận trao đổi, làm rõ thêm các kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận Thanh Xuân từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay đồng thời đề ra các giải pháp để triển khai trong thời gian tới. 
 
Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Trung Cường phát biểu tiếp thu tại Phiên giải trình
 
Phát biểu kết luận Phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà đề nghị UBND quận tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị tiếp tục thực hiện các kiến nghị đã nêu tại các Nghị quyết, báo cáo, thông báo kết luận của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; khắc phục các tồn tại, hạn chế, có giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025.
 
Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu kết luận Phiên giải trình
 
Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành Thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng theo chỉ đạo của UBND Thành phố; định kỳ hằng năm cập nhật bổ sung các dự án mới phát sinh để quản lý và báo cáo Thành phố theo quy định.
 
Đáng chú ý, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao theo chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy; xử lý nghiêm các vi phạm gắn với tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho từng người dân.
 
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, xây mới trường học trên địa bàn quận; nhất là các trường nằm trong kế hoạch công nhận lại, công nhận mới trường đạt chuẩn Quốc gia để thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch; Tăng cường giám sát thi công, đôn đốc các nhà thầu đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai thi công; tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán để sớm đưa các dự án vào sử dụng, khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm đạt tỷ lệ từ 95% trở lên.
 
Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè đường, nhất là các khu vực hè đường mới được thi công xong. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè…Chú trọng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập…

Hoàng Điệp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t