MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm thống nhất chương trình hành động Nghị quyết Đại hội (21:40 15/05/2024)


HNP - Ngày 15/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị lần thứ II, khóa III nhằm thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh Hội nghị


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-MTTQ của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa III xây dựng chương trình hành động với 4 khâu đột phá.
 
Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa III sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm theo hướng linh hoạt, thực chất, thiết thực, hiệu quả, thích ứng với tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Cùng với đó, MTTQ Việt Nam quận tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.
 
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp được khen thưởng tại Hội nghị
 
Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện với 6 nội dung.
 
Trong đó, MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm xây dựng quận Bắc Từ Liêm đô thị, văn minh, giàu đẹp.
 
MTTQ các cấp quận phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
 
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
 
Tích cực vận động Nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn quận.
 
Ngoài ra, MTTQ các cấp quận tăng cường đoàn kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong quận đáp ứng yêu cầu. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc.
 
Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam quận đã biểu dương, khen thưởng cho 31 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t