Quận Hai Bà Trưng: Hơn 11.400 bài tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Tư (21:36 15/05/2024)


HNP - Ngày 15/5, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024. 

Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01


Thời gian qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề hằng năm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Đồng thời, đảm bảo mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cơ bản chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay, những nội dung cần có thời gian. Trang bị thêm tư duy, phương pháp trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.
 
Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, thiết thực, tạo được ý thức tự giác. Đặc biệt, dựa trên tình hình thực tiễn của quận, hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng đã lựa chọn những chuyên đề riêng trong việc học tập và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
 
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được thể hiện rõ. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã cơ bản được giải quyết, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được khẳng định. Công tác tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được quan tâm triển khai, kịp thời cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực.
 
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Tư
 
* Cũng tại Hội nghị, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức tổ chức tổng kết Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 trên địa bàn quận.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 trên địa bàn quận được triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi cấp quận đã thu được kết quả vượt trội so với các năm trước. Toàn quận có 11.464 tác phẩm dự thi, trong đó, có 8.735 tác phẩm thuộc thể loại báo in, 1.556 tác phẩm thuộc thể loại tạp chí, 1.165 tác phẩm báo điện tử, 7 video clip và 1 ca khúc thuộc thể loại phát thanh.
 
Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trao Giải A cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Tư 
 
Ban Tổ chức đã trao 4 Giải A, 10 Giải B, 9 Giải C và 15 Giải Khuyến khích cho các tác giả. Ban Tổ chức cũng trao giải thí sinh lớn tuổi nhất cho đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Đảng bộ phường Thanh Lương (sinh năm 1931) và giải thí sinh cao tuổi cho đồng chí Nguyễn Minh Tuyền, Đảng bộ phường Đồng Tâm và giải thí sinh trẻ tuổi nhất cho em Nguyễn Bảo Vân, Chi đoàn thanh niên Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (sinh tháng 6/2008). Ban Tổ chức đã lựa chọn 60 bài chất lượng cao gửi tham dự cuộc thi cấp Thành phố.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t