Quận Hà Đông hoàn thành lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (21:49 02/04/2024)


HNP - Ngày 2/4, quận Hà Đông đã có kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. 

Cử tri phường Quang Trung (quận Hà Đông) xem danh sách niêm yết cử tri


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND quận về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND quận thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2023 - 2025, từ ngày 28/3/2024 đến hết ngày 30/3/2024, 3 phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính là Yết Kiêu, Quang Trung, Nguyễn Trãi đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.  
 
Với sự chuẩn bị, triển khai nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, đúng quy định, công khai, dân chủ, đến 17h00 ngày 30/3/2024, toàn bộ 3 phường đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. 

 

qt 2424.jpg

Bản đồ phương án địa giới hành chính phường Quang Trung sau khi được sắp xếp

 

Kết quả: Tổng số cử tri trên địa bàn 3 phường là 25.149. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 25.149, đạt tỷ lệ 100%.
 
Số cử tri đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới là 24.785 cử tri, chiếm tỷ lệ 98,55%; số cử tri không đồng ý là 314, chiếm tỷ lệ 1,25%.
 
Số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp là phường Quang Trung là 24.660 cử tri, chiếm tỷ lệ 98,06%; số cử tri không đồng ý tên gọi mới là 443 cử tri, chiếm tỷ lệ 1,76%.
 
Việc triển khai lấy ý kiến cử tri trên địa bàn quận phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ đảm bảo tiến độ và tuân thủ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ.
 
Từ sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính là cơ sở để HĐND quận sớm tổ chức kỳ họp HĐND thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận và trình UBND, HĐND Thành phố thông qua Đề án.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t