Quận Hà Đông quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (13:49 24/01/2023)


HNP - Nhiều năm qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, nhằm gắn trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp ủy Đảng, chính quyền. Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội từ quận tới cơ sở thường xuyên quán triệt, triển khai đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Công an Nhân dân năm 2018.   

Khám tuyển sức khoẻ tại các phường


Để thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự quận Hà Đông đã chủ động bám sát các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy trình các bước trong tuyển chọn công dân nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân, chú trọng bám sát Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ Công an trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phải thực hiện tuyển chọn công dân có đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức; các chế độ chính sách đối với quân nhân tại ngũ; các quy định xử phạt đối với các trường hợp cố tình trốn, tránh, hoặc lôi kéo công dân không thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây chính là cơ sở để nhân dân và các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ, phát huy vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Hà Đông đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thường xuyên phối hợp, trao đổi và xác minh thông tin hai chiều, với các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, hiện đang quản lý nam công dân của địa phương trong độ tuổi nhập ngũ, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, yêu cầu nam công dân khi đi làm ăn xa, rời khỏi địa phương phải thực hiện ký cam kết, chấp hành nghiêm khi có lệnh nhập ngũ. Sau khi thực hiện khám tuyển sức khỏe, nghĩa vụ quân sự xong, Đảng ủy, UBND các phường đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, tiến hành lập danh sách những công dân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt sẵn sàng nhận lệnh lên đường nhập ngũ.
 
Các tân binh chuẩn bị nhập ngũ được bồi dưỡng nhận thức về Đảng
 
Năm 2023 quận Hà Đông được giao chỉ tiêu tuyển chọn 102 thanh niên nhập ngũ, trong đó, có 78 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội, 24 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Hà Đông đã chỉ đạo Ban CHQS quận chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, tổ chức mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho nam công dân ưu tú chuẩn bị nhập ngũ, nhận thức sâu sắc những kiến thức cơ bản về truyền thống lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của Quân đội và Công an Nhân dân, truyền thống cách mạng của quê hương Hà Đông anh hùng. Kết quả có 17 công dân ưu tú tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng đảng.
 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự quận và Công an quận Hà Đông phối hợp thực hiện tốt việc rà soát, xác minh lý lịch, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành phát lệnh nhập ngũ, cấp phát quân trang cho những công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đồng thời, tiến hành hiệp đồng, chốt danh sách với các đơn vị nhận quân, thống nhất hoàn thiện các thủ tục giao nhận quân. UBND các phường đã triển khai các hoạt động thăm, tặng quà, động viên gia đình có con em nhận lệnh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên bám nắm và thực hiện tốt công tác động viên từng gia đình có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ, yêu cầu gia đình và thanh niên chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, nhất là quy định bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
 
Cho đến thời điểm này, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của quận Hà Đông cơ bản đã hoàn tất. Quận ủy, UBND quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, biện pháp, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyên tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm chất lượng cao. Ngày Lễ giao nhận quân đã cận kề trong niềm vui hân hoan của những ngày đầu Xuân mới, các nam thanh niên và gia đình đều yên tâm phấn khởi, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t