Tây Hồ tổng kết công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022 (08:19 22/11/2022)


HNP - Ngày 21/11, UBND quận Tây Hồ tổ chức tổng kết công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022, kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022).

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc


Hiện nay, trên địa bàn quận Tây Hồ có 71 di tích, trong đó, có 18 chùa, 20 đình, 33 đền, miếu, am...; có 42 di tích đã được xếp hạng (24 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 28 di tích xếp hạng cấp thành phố), còn lại 29 di tích chưa xếp hạng.
 
Xác định việc tu bổ, tôn tạo các di tích là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa của quận, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quận, hướng tới mục tiêu xây dựng quận là trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của Thủ đô, trong những năm qua, quận liên tục dành nguồn vốn ngân sách kết hợp vốn xã hội hóa để đầu tư tu bổ di tích. Quận có 2 dự án đang triển khai thực hiện, 6 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; đề xuất HĐND quận phê duyệt bổ sung 11 dự án tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025.
 
Bên cạnh đó, 15 lễ hội truyền thống trên địa bàn quận được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn; thực hiện tốt công tác khen thưởng, vinh danh các học sinh đạt thành tích cao trong học tập; tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống…
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị có liên quan trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị của hệ thống các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận. Đồng thời nhấn mạnh, đây là một trong những việc làm hết sức quan trọng trong việc xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hoá của Thủ đô.
 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung khai thác tốt giá trị vật thể và phi vật thể của di tích. Duy trì tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động lễ hội theo quy định. Nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội truyền thống…Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý di tích đến cán bộ quản lý di tích, người trông nom, trụ trì di tích trên địa bàn quận. Khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công đối với 11 dự án tu bổ, tôn tạo di tích đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận.
 
Tại hội nghị, UBND quận Tây Hồ đã khen thưởng 60 tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t