Quận Ba Đình phát động thi đua năm 2022 (20:47 21/01/2022)


HNP - Chiều 21/1, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.

Các tập thể nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND Thành phố


Trong năm 2021, với phương châm “Đoàn kết, hành động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình tiếp tục được đổi mới, phát triển, đánh giá thi đua theo hướng sâu sát, rõ người, rõ trách nhiệm, quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, qua đó, đóng góp thành tích vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Quận đã thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện trọng đại; tích cực cụ thể hoá, đưa Nghị quyết các cấp vào cuộc sống; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khám phá án, trọng án; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; 100% chỉ tiêu công tác động viên….
 
Đáng chú ý, quận đã thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị; triển khai các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ và chính quyền quận. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa tập trung phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, bảo đảm an sinh xã hội, không phát sinh hộ nghèo; đã hoàn thành tiêm chủng vắc xin người trên 18 tuổi đạt tỷ lệ 96,39%; tiêm trẻ em từ 12-17 tuổi đạt tỷ lệ 90,16%; hỗ trợ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch cho 152 .206 đối tượng với số tiền là 82.367 tỷ đồng.
 
Với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp điều hành, cân đối ngân sách, giá trị sản xuất ngoài nhà nước trên địa bàn quận năm 2021 thực hiện đạt 77.591 tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2020. Đặc biệt, thu ngân sách quận đạt 111,8 %, chi ngân sách nhà nước đạt 106,8%, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100%; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/31 chỉ tiêu, trong đó, có 16 chỉ tiêu Thành phố giao.
 
Trao Bằng khen của UBND quận cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021
 
Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước quận Ba Đình phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm với 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó sẽ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố, Quận phát động nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các mục tiêu cụ thể: Lấy lại đà tăng trưởng và đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; Phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống người dân, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, hợp tác, sáng tạo và khởi nghiệp; Tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị....
 
Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân nhằm củng cố khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận. Phát huy sáng kiến, sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc; đồng thời, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu của tổ chức phải là hạt nhân, là tấm gương trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tự phòng, tự quản về ANTT” trên địa bàn Thủ đô, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch đã triển khai, cũng như thực hiện các Mô hình, Chuyên đề ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách sâu rộng, thiết thực đạt hiệu quả.  
 
Tại hội nghị, 4 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen, giấy khen của thành phố và quận.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t