HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2022 (16:18 17/01/2022)


HNP - Ngày 17/1, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2021; ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 và tổng kết hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp năm 2021


Dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Quân, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Anh Tú, Ủy viên  BTVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Năm 2021, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và các nội dung chương trình phối hợp công tác giữa 3 cơ quan, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn. Các đơn vị đã tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Phối hợp tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XX để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Đoàn Hội thẩm Nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026; Phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch Covid-19, song Huyện đã hoàn thành 18/19 chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao, 22/23 chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 4,61%; Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 2.062,5 tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán TP và Huyện giao; Tổng chi NSNN đạt 3.107,0 tỷ đồng, bằng 113,2% dự toán TP giao, bằng 97,8% dự toán Huyện giao.

Trong năm qua, 03 cơ quan đã đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sâu sát, khoa học, hiệu quả. HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai thực hiện các hoat động theo đúng Luật định; quyết liệt, tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo điền kiện để địa phương ổn định, phát triển kinh tế- xã hội.

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2022 với các nội dung như: Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH năm 2022, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với thành lập phường, đầu tư xây dựng huyện thành Quận; Phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị đáp ứng yêu cầu thành lập Quận,; Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả Quy chế phối hợp phản biện xã hội giữa HĐND-UBND-UBMTTQ huyện, nội dung tập trung vào các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo của UBND Huyện; Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, hoạt động giám sát, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của UBND; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Tại Hội nghị, 25 tập thể, 26 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện và hoạt động HĐND huyện năm 2021 đã được biểu dương, khen thưởng.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t