UBND huyện Đông Anh triển khai nhiệm vụ văn hoá, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông năm 2022 (19:31 11/01/2022)


HNP - Chiều 11/1, UBND huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hoá, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông năm 2022, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 24 điểm cầu các xã, thị trấn.   

Nhiều tập thể và cá nhân được Thành phố và huyện Đông Anh khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác VHTT năm 2021


Năm 2021, hoạt động công tác văn hóa, thể thao, du lịch gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.  Tuy nhiên, huyện Đông Anh đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ và điều chỉnh phù hợp với công tác phòng, chống Covid-19. 
 
Năm 2022, UBND huyện Đông Anh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn hoá, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử; tăng cường các hoạt động tuyên truyền tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng từ Huyện tới các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá lành mạnh trong cộng đồng dân cư, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 
 
Bên cạnh đó, toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý hoạt động quảng cáo thông qua việc thẩm định, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Đông Anh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 theo hướng bền vững trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh sẵn có của huyện…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Tám đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác văn hóa, thông tin, thể thao năm vừa qua. Đồng chí mong muốn, trong năm 2022, ngành Văn hoá thông tin, các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nhiệm vụ trước trong và sau Tết Nguyên đán; tăng cường công tác quản lý lễ hội, hoạt động quảng cáo, tuyên truyền trực quan, quan tâm bảo tồn phát huy giá trị các di sản, quản lý di tích; đổi mới nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát huy hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
 
Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; 43 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; UBND huyện Đông Anh cũng tặng Bằng chứng nhận và khen thưởng cho 152 thôn (làng) đạt danh hiệu “Làng văn hoá” và 40 Tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”…

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t