Huyện Gia Lâm triển khai công tác quy hoạch, GPMB, đầu tư xây dựng, quản lý TTXD đô thị năm 2022 (19:19 11/01/2022)


HNP - Ngày 11/1, huyện Gia Lâm tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Chương trình số 13-CTr/HU ngày 12/10/2020 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh- sạch- đẹp đáp ứng yêu cầu thành lâp quận trên địa bàn huyện Gia Lâm, năm 2020- 2025” (Chương trình số 13) và tổng kết công tác quy hoạch, GPMB, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đặng Thị Huyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền khen thưởng cho các tập thể


Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình số 13, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình; thường xuyên quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ giao ban đánh giá tình hình thực hiện và đôn đốc các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Huyện ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hanh Quy chế hoạt động của BCĐ Chương trình.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đô thị được chú trọng quan tâm. Huyện đã thực hiện tốt công tác lập, thẩm định và trình duyệt các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo thẩm quyền; hoàn thành công tác lập nhiệm vụ đồ án “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm tỷ lệ 1/25.000” trình Thành phố thẩm định, phê duyệt... Năm 2021, tỷ lệ công trình có phép hoặc miễn phép đạt trên 98%, cấp được 902 giấy phép xây dựng, với tổng diện tích sàn khoảng 204.213m2; kiểm tra 901 công trình xây dựng trên địa bàn, phát hiện và xử lý 42 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 588 triệu đồng. Huyện đã triển khai lắp đặt hệ thống các biển chỉ dẫn công cộng và cơ bản hoàn thành công tác cắm biển ngõ công, gắn biển số nhà… góp phần thay đổi diện mạo đô thị, hình thành nếp sống văn minh. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật được triển khai hiệu quả. Huyện triển khai thực hiện 236 dự án, với tổng kinh phí trên 2.244 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 58 dự án, đang triển khai thi công 176 dự án...

Đối với công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị và môi trường xanh- sạch- đẹp, Huyện chú trọng đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; đầu tư, xây dựng cải tạo, sửa chữa và mua sắm đồng bộ trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, TDP phục vụ công tác bầu cử với tổng kinh phí trên 81,5 tỷ đồng; đầu tư, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao ngoài trời tại 293 điểm với tổng kinh phí gần 23 tỷ đồng… Đồng thời, Huyện cũng chú trọng đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp. 94,8% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 99,4% thôn, TDP giữ vững và đạt danh hiệu văn hóa; 98% đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 20 xã tiếp tục giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 02 thị trấn giữ vững danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Nhân dân trong Huyện đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu thực hiện Chương trình số 13 của Huyện ủy cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quy hoạch, GPMB, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2021. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị. Đồng thời, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 như phải chủ động hơn trong xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, đảm bảo quy hoạch chung của Thủ đô, có sự thống nhất tổng thể, hài hòa giữa các phân khu, tập trung quy hoạch chi tiết các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; cần tham mưu tích hợp Nghị quyết chuyên đề về công tác về công tác quản lý TTXD, TTĐT giai đoạn 2022- 2025. Đối với công đầu tư xây dựng, GPMB cần thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án- đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện hiệu quả; quản lý tốt các công trình được cấp phép, tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm phát sinh, các vi phạm còn tồn đọng về TTXD, TTĐT; chú trọng tháo gỡ các khâu khó trong GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t