Mặt trận tổ quốc huyện Gia Lâm triển khai công tác năm 2022 (14:03 10/01/2022)


HNP - Sáng 10/1, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022.  

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022


Năm 2021, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động và sâu sát ở cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn huyện được kiểm soát. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2022, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các CVĐ, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tích cực chăm lo các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức tặng 6.935 suất quà, trị giá 2,55 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được trên 1,496 tỷ đồng; Quỹ “Sóng và máy tính cho em” được gần 1 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” được trên 4,826 tỷ đồng…Tổng số tiền chi hoạt động vì người nghèo trị giá 4,771 tỷ đồng, trong đó, cấp huyện 2,469 tỷ đồng, cấp xã 2,302 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, MTTQ huyện đã tích cực phối hợp triển khai vận động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch và vắc xin phòng chống Covid-19. Đến nay, toàn huyện đã vận động được trên 15,13 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật trị giá gần 8,2 tỷ đồng; Phối hợp tổ chức thăm, tặng trên 17.200 suất quà trị giá trên 10,3 tỷ đồng cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; các đơn vị, cá nhân trực tiếp làm công tác chống dịch…MTTQ các xã, thị trấn còn vận động 1.382 hộ có nhà trọ và mặt bằng cho thuê giảm tiền thuê trị giá 2,6 tỷ đồng…
 
Công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể và các tổ chức thành viên, các ngành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 72 cuộc giám sát; phối hợp tổ chức 116 cuộc giám sát trên các lĩnh vực dư luận xã hội và nhân dân quan tâm như các điểm nóng ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chính sách đối với hộ nghèo, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở cơ sở, Ban TTND xã, thị trấn đã giám sát 105 cuộc, qua đó, phát hiện 35 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đã kịp thời đề nghị xem xét, giải quyết 35 vụ, đạt 100%; phối hợp giám sát 242 cuộc về công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện QCDC ở cơ sở… Ban GSĐTCCĐ ở cơ sở đã tổ chức 98 cuộc giám sát tại các công trình, dự án đầu tư ở các xã, thị trấn, phát hiện 19 công trình, dự án vi phạm, qua đó, đã kịp thời khắc phục 19/19 công trình.
 
Trong năm, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 25 hội nghị đối thoại với 4.042 người dự, đã trả lời 134/134 ý kiến tại các hội nghị. Phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tại huyện và 22 xã, thị trấn. Với những thành tích đã đạt được, năm 2021, Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm được UBND TP tặng cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua.
 
Năm 2022, Ủy ban MTTQ huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. MTTQ huyện cũng sẽ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, trong đó, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các Nhóm nòng côt, Tổ tự quản, Tổ liên gia, Đội xung kích…Bên cạnh đó, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động các Ban Công tác mặt trận, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.
 
Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 và kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t