Chủ tịch UBND huyện Đông Anh tiếp xúc đối thoại với các tổ chức, đoàn thể và nhân dân (20:55 03/12/2021)


HNP - Sáng 3/12, tại Hội trường UBND xã Bắc Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 2 xã Bắc Hồng, Nam Hồng.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại Hội nghị đối thoại


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân 2 xã thông qua phiếu xin ý kiến trước hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân 2 xã tập trung vào 5 nhóm nội dung cụ thể: về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của Huyện; công tác triển khai thực hiện đề án xã thành phường và thực hiện Bộ tiêu chí hợp nhất cấp xã; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; công tác Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở và một số nội dung khác được nhân dân quan tâm.
 
Tại buổi đối thoại, các ý kiến phản ánh của nhân dân đã được đồng chí Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Xuân Linh, các ban, ngành có liên quan và lãnh đạo 2 xã tiếp thu, giải đáp cho người dân. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Linh cũng đề nghị các phòng chuyên môn của huyện và cấp ủy, chính quyền 2 xã nhanh chóng giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc mà Nhân dân nêu tại buổi đối thoại.
 
“Thông qua hội nghị đối thoại sẽ giúp cho các đồng chí lãnh đạo huyện nắm rõ hơn tình hình cơ sở, từ đó có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh đã đề ra” - đồng chí Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh.

Phạm Linh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t