Lãnh đạo quận Ba Đình tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân (20:56 02/12/2021)


HNP - Chiều 2/12, Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; giữa Chủ tịch UBND quận với thanh niên trên địa bàn quận năm 2021. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại điểm cầu UBND quận Ba Đình


Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình đã báo cáo khái quát kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận năm 2021; Chủ tịch UBND quận báo cáo về việc trả lời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn các phường và trao đổi một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên. Các đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, thanh niên quận đánh giá cao những kết quả quận Ba Đình đã đạt được trong năm qua về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Bên cạnh đó, đã có nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn quận liên quan đến công tác xây dựng Đảng; phòng, chống dịch Covid-19; trật tự văn minh đô thị và cải cách thủ tục hành chính... Trong đó, các đại biểu tập trung kiến nghị quận quan tâm thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở; cải tạo chung cư, khu tập thể cũ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, các dự án giải phóng mặt bằng... 
 
Tại hội nghị tiếp xúc, lãnh đạo quận Ba Đình đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời một số ý kiến, đề xuất tại hội nghị, đồng thời, giao các phòng, đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, rà soát, tổng hợp các ý kiến, sớm tham mưu cấp có thẩm quyền phương án giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t