Thanh Xuân: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao (09:41 11/05/2021)


HNP - 5 năm qua, Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), với Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và thực hiện các chủ đề năm của Thành phố; kết hợp giữa chuyên đề toàn khóa với chuyên đề của từng năm, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi cộm ở địa phương.

Các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Quận ủy khen thưởng


Nhận thức được tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quận ủy Thanh Xuân đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và kế thừa những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những hạn chế khi thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Về nhận thức, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, Quận ủy đã tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy, nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân để xây dựng kế hoạch làm theo.
 
Đáng chú ý, xác định công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị là lĩnh vực còn nhiều khó khăn, hạn chế so với các lĩnh vực khác, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội”; gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/QU của Quận ủy về “Công tác đảm bảo trật tự đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn quận Thanh Xuân”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề hàng năm của Thành phố đề ra, như: “Năm trật tự văn minh đô thị 2016”, “Năm kỷ cương hành chính 2017”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018, 2019", năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”. 
 
Một số đơn vị triển khai tốt, như: Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động của bộ phận giải quyết thủ tục công tác Đảng và đảng viên. UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai mô hình điểm Tổ dân phố “5 không” trên địa bàn quận năm 2019: Không có rác thải; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không phát sinh mới về tệ nạn xã hội; không còn hộ nghèo; chỉ đạo UBND 11 xây dựng, triển khai nhiều mô hình (phường Thanh Xuân Nam - mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; phường Nhân Chính - mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; ngoài ra, 100% các đơn vị, phòng, ban đăng ký thực hiện mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng,…; Đảng bộ Công an quận đã cụ thể hóa "6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" để xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về bản lĩnh, chuẩn mực đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ Công an Quận để phục vụ nhân dân cho phù hợp trong tình hình mới, với nhiều mô hình hay (hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường,..); góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn quận, không có đột biến bất ngờ xảy ra, kiềm chế được gia tăng của các tội phạm và tệ nạn xã hội; Đảng ủy 11 phường đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo nội dung chuyên đề hàng năm; xác định những “việc làm cụ thể” gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện chủ đề của các năm; những vấn đề khó khăn, phức tạp cần tập trung giải quyết. Các nội dung cụ thể được lựa chọn tập trung vào đề cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quản lý đô thị, VSMT, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể; khắc phục hạn chế về chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, về tinh thần tự phê bình và phê bình, vai trò tiền phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên; hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư;…
 
Một số phường đã đăng ký “làm theo” với nhiều mô hình, cách làm hay (như phường Thượng Đình - mô hình “Ngay và luôn” trong giải quyết các thủ tục hành chính và mâu thuẫn dân sinh bức xúc của nhân dân; phường Kim Giang - Chi bộ UBND phường đăng ký về “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất và kinh doanh, vay vốn giải quyết việc làm”; phường Phương Liệt - mô hình về “Công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân và cơ quan doanh nghiệp trong diện GPMB đường vành đai II nút Ngã Tư Vọng - Vĩnh Tuy”; phường Thanh Xuân Bắc - mô hình khoán quản về “Trật tự ATGT, TTĐT và VSMT trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức”; phường Khương Đình - mô hình về “Phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn nhà riêng lẻ ở khu dân cư”,…).
 
Các TCCS đảng trực thuộc đã lồng ghép học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí… Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị.
 
Theo đồng chí Nguyễn Việt Hà, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t