Quận Ba Đình: Gắn việc học tập, làm theo Bác với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương (15:33 06/05/2021)


HNP - 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tại quận Ba Đình. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị.

Các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Quận ủy khen thưởng


Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quận Ba Đình đã triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 06 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV gắn với 08 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, đặc biệt là Chương trình số 06-CTr/QU ngày 28/01/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng quận Ba Đình phát triển, văn minh, hiện đại (nhiệm kỳ 2015 - 2020)”; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp".
 
Các TCCS Đảng căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch phấn đấu học và làm theo Bác. Xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác gắn với những lời dạy, những kỷ niệm của Bác đối với cơ quan, đơn vị trong cả nhiệm kỳ. Đến nay, hầu hết các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch hoạt động hằng năm phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhân dân và dư luận quan tâm đã được các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, nhất là những nội dung đã được chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị như: giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm theo thẩm quyền xung quanh các nội dung về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, cải cách thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... 
 
Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị rất chú trọng xây dựng, thực hiện mô hình “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Các phong trào “Sáng kiến cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật”, “Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” trong các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đời sống của người lao động tại doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng có các phong trào “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; xây dựng Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế “Nếp sống văn minh nơi công sở”, “Quy tắc ứng xử”, “Quy định quản lý chiến sỹ nghĩa vụ”,... Ngành Y tế học tập 12 điều y đức, học tập lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, “Người thầy thuốc giỏi đồng thời là người mẹ hiền”. Ngành Giáo dục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Mỗi cá nhân, tập thể gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác”. Một số cơ quan, đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình phù hợp với tình hình thực tế. 
 
Một số tổ chức đoàn thể có những mô hình tiêu biểu như: mô hình khu dân cư đảm bảo vệ môi trường; xây dựng địa bàn dân cư văn minh đô thị, sáng - xanh - sạch - đẹp; tuyên truyền, vận động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phòng cháy chữa cháy,… của MTTQ quận và cơ sở. Mô hình “Văn phòng xanh - Cơ quan xanh”, ”Ống tre Bác Hồ”, ”Tiết kiệm để sẻ chia”, “Câu lạc bộ Văn hóa trẻ”,... của các cấp hội đoàn. Đội hình tình nguyện “Tiếp sức người bệnh; buồng bệnh thanh niên” tại Bệnh viện đa khoa Xanh-pôn; mô hình “Đội tự quản 3+" tại 14 phường; đội hình “Giao thông xanh" đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng trường, các tuyến phố trọng điểm trên địa bàn quận,... Nhiều cơ sở Đoàn - Hội - Đội đã triển khai xây dựng tủ sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn quận đã có hơn 100 tủ sách với trên 7.000 đầu sách, trong đó có hơn 2.000 cuốn viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. 
 
Nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo như Đảng bộ phường Kim Mã vận động 266 hộ gia đình, hộ kinh doanh có nhà ở tiếp giáp mặt phố Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Giảng Võ ký cam kết thực hiện xây dựng, duy trì bền vững tuyến phố theo tiêu chí văn minh đô thị, trong đó, có hơn 100 hộ dân tự thực hiện chỉnh trang; xã hội hóa trồng cây xanh trên dải phân cách phố Kim Mã. Vận động nhân dân lắp dựng hơn 300 giá treo cờ trên các tuyến phố, ngõ, ngách; tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí trang trí 02 bức tường bích với diện tích gần 200m2 ở địa bàn tổ dân phố 1, 9,…; Liên đoàn Lao động quận đẩy mạnh thi đua làm theo Bác, qua đó, đã có 351 công nhân được khen tặng danh hiệu công nhân giỏi cấp quận và 06 công nhân giỏi cấp thành phố; gần 500 sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được các cấp khen thưởng; Đoàn thanh niên tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” với hàng ngàn suất học bổng được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tuyên dương hơn 300 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác,...
 
Theo đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, quận Ba Đình tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, Thành phố, quận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị hằng năm. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng việc làm theo của cá nhân và tập thể, trong đó chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t