HĐND Quận Tây Hồ: Phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (15:56 05/05/2021)


HNP - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐND thành phố và Quận ủy Tây Hồ, sự phối hợp hiệu quả của UBND - Ủy ban MTTQ quận và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, HĐND quận đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Kỳ họp thứ XV HĐND quận Tây Hồ khóa V


Với 37/38 đại biểu (97,37%) có trình độ Đại học và sau Đại học, trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND quận Tây Hồ luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thành viên các ban HĐND tuy hoạt động kiêm nhiệm, song đã tích cực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó, có 10 kỳ họp thường kỳ và 4 kỳ họp không thường kỳ. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND quận được thực hiện theo đúng Luật và quy chế hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND quận đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho kỳ họp. Việc điều hành kỳ họp được diễn ra theo hướng đổi mới, phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đại biểu. Tại các kỳ họp, các đại biểu HĐND quận luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu; tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và tham gia đề xuất các giải pháp để nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp có tính khả thi cao. Bằng trí tuệ và trách nhiệm, HĐND quận đã ban hành 103 nghị quyết. Trong đó, có 48 nghị quyết thường kỳ, 28 nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và 27 nghị quyết chuyên đề về thông qua các đề án phát triển kinh tế, giáo dục, dự án đầu tư xây dựng. Các nghị quyết của HĐND quận đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
 
Cùng với đó, thực hiện chức năng giám sát trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận đã tổ chức 71 cuộc giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề quan trọng của địa phương, những vấn đề mới phát sinh xuất phát từ yêu cầu thực tế và qua phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau khảo sát, giám sát của Thường trực, các Ban HĐND. Đến nay, đã có 2.267/2.384 kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận được thực hiện, đạt 95,1%.
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Phùng Mỹ Ngà, điểm mới trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ này là tổ chức thành công các phiên giải trình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 7 phiên giải trình với nội dung liên quan đến việc quyết toán ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết kiến nghị cử tri… Qua đó, đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
 
Đặc biệt, Thường trực HĐND quận đã tổ chức Hội nghị tọa đàm về “Công tác tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND quận và các phường” để nâng cao chất lượng công tác tổ chức phiên giải trình. Ngoài ra, từ năm 2018, cứ hai tháng một lần, Thường trực HĐND quận lại phối hợp với UBND, Thường trực HĐND các phường rà soát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết kiến nghị cử tri. "Đến nay, có 202/309 kiến nghị thuộc thẩm quyền của quận và 85/164 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và TP Hà Nội đã được giải quyết”, bà Ngà cho biết thêm.
 
Với việc phát huy có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp trên địa bàn quận, những năm qua, kinh tế của quận Tây Hồ giữ được tốc độ tăng trưởng cao, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý hàng năm đạt 14,01%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 ước đạt 16.624 tỷ đồng. Thu ngân sách trung bình hàng năm đạt 3.325 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu so với Kế hoạch đề ra 3,86 lần, tốc độ tăng thu ngân sách trung bình hàng năm tăng 13,6%. Việc đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội đạt hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, định hướng đã đề ra. Sự nghiệp văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
 
Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng khẳng định: HĐND các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó, đã tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường gắn kết, củng cố niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử nói riêng và chính quyền địa phương nói chung, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để HĐND các cấp trên địa bàn quận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giành nhiều thắng lợi to lớn trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Trước mắt, cần tập trung triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cho sự kiện quan trọng này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Phùng Mỹ Ngà chia sẻ: Thời gian tới, HĐND quận sẽ xây dựng quy chế hoạt động của HĐND quận, quy chế thi đua đối với từng Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận bảo đảm nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND đối với hoạt động giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, khảo sát kiểm tra và tổ chức TXCT chuyên đề và các phiên giải trình theo kế hoạch công tác trọng tâm hàng năm; lựa chọn những nội dung giám sát thiết thực, bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận…

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t