Hội nghị lần thứ Năm, Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV (16:36 08/04/2021)


HNP - Sáng 8/4, Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Năm để đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021; báo cáo phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021. Đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.  


Trong Quý I, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị gắn với chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố và Quận. Trong đó, đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất để chỉ đạo kịp thời; tăng cường đi hiện trường và tổ chức tiếp công dân theo quy định.

Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU về tăng cường quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận, kết quả, đã xử lý được 176/359 trường hợp, bằng 49,02% (Quý I/2021, xử lý 13 trường hợp, bằng 3,62%), với diện tích 4,8/18,90ha (bằng 25,39%); xử lý hiệu quả các vi phạm về tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng (4 vị trí). Kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm phát sinh: trong Quý I/2021 phát sinh 40 trường hợp vi phạm TTXD trên đất công, đất nông nghiệp, đã xử lý xong 29 trường hợp, đang xử lý 11 trường hợp...
 
Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ  2021-2026 bài bản, chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, các mốc thời gian theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Về phát triển kinh tế, trong Quý I, thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 3.920 tỷ đồng, đạt 32% so với dự toán giao đầu năm, bằng 91,2% so với cùng kỳ 2020. Kết quả thu đạt được sát với phương án thu đã xây dựng. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 383/4387 tỷ đồng, đạt 9% dự toán chi đầu năm, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: chi thường xuyên 259/936,8 tỷ đồng, đạt 28% dự toán; chi đầu tư phát triển: 124/1925,5 tỷ đồng, đạt 6,4% dự toán, bằng 104% so với cùng kỳ 2020. Các khoản chi được thực hiện đúng định mức, chế độ quy định.

Trong quý I, toàn quận đã cấp được 623 giấy phép xây dựng. Tổng số công trình xây dựng phát sinh 666 công trình, 100% công trình xây dựng có phép, không có công trình xây dựng không phép và sai phép. Toàn quận đã cấp được 33 giấy chứng nhận QSD đất lần đầu (đạt 47,0% so với kế hoạch năm), cấp đổi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích 34 trường hợp.
 
Trong Quý I, quận Long Biên sẽ chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trọng tâm là thực hiện chủ đề công tác năm 2021, 03 Chương trình Quận ủy, Nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp và thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t