Huyện Phú Xuyên: Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (16:09 07/04/2021)


HNP - Cũng như nhiều địa phương khác của thành phố, huyện Phú Xuyên đã và đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, đúng luật.

Trang trí, tuyên truyền trực quan tại huyện Phú Xuyên


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của TP về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Phú Xuyên đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử; ủy ban bầu cử huyện. 4 tiểu ban giúp việc cho ủy ban bầu cử huyện (Tiểu ban an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban thông tin - tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo) cũng được thành lập. Để tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử, Phú Xuyên đặc biệt coi trọng phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng quy trình, nội dung, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. 
 
Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tư pháp đã tổ chức tuyên truyền về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản của Trung ương và huyện về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử. Đài truyền thanh huyện và xã, thị trấn đã tiếp sóng và phát sóng các chương trình nội dung tuyên truyền về công tác bầu cử. Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền, giới thiệu gần 100 lượt các văn bản của Trung ương, thành phố về bầu cử, đăng hơn 100 tin bài tuyên truyền phản ánh các hoạt động triển khai công tác bầu cử của huyện và cơ sở. Hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các văn bản, hướng dẫn về bầu cử. Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền xây dựng kế hoạch, nội dung công tác tuyên truyền về bầu cử, phân công các thành viên chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cho cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đối với số lượng và cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu 35 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện 70 người. Trong đó cơ cấu thành phần, tổ chức chính trị 12 người; MTTQ và các Đoàn thể 10 người; Chuyên trách HĐND huyện 05 người; Lãnh đạo UBND huyện 03 người; Các cơ quan chuyên môn UBND huyện 14 người; Lực lượng vũ trang 02 người; Đơn vị, sự nghiệp tổ chức kinh tế 04 người; Tổ chức xã hội 03 người; Xã thị trấn 17 người. Về cơ cấu, đại biểu nữ 33 người (47,14%); Đại biểu tuổi trẻ dưới 40 tuổi 31 người (44,28%); Đại biểu là người ngoài Đảng 13 người (18,57%); Đại biểu tái cử 18 người (45%). 
 
Đối với cấp xã, thị trấn; số lượng Đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu 699 người; Số người được giới thiệu ứng cử 1.378 người. Trong đó, khối Đảng 51 người; Chuyên trách HĐND 30 người; Lãnh đạo UBND 56 người; Công chức chuyên môn 72 người; MTTQ 37 người; Các Đoàn thể 134 người; Đơn vị sự nghiệp (Y tế + GD) 44 người; Lực lượng vũ trang (Công an + Quân sự) 38 người; Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 32 người; Tôn giáo 03 người; Thôn, tổ dân phố  889 người. Cơ cấu kết hợp,  đại biểu nữ 533 người bằng 38.60%; Đại biểu tuổi trẻ dưới 40 tuổi 345 người bằng 24,98%; Đại biểu là người ngoài Đảng 345 người bằng 24,98%; Đại biểu tái cử 400 người bằng 60%...
 
Từ nay đến ngày bầu cử, huyện Phú Xuyên tiếp tục nắm chắc thông tin, dự báo tình hình dư luận, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình trước, trong và sau bầu cử đảm bảo cho sự thành công của cuộc bầu cử. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối ANTT, TTATGT trong thời gian diễn ra bầu cử. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện, nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong công tác bầu cử, tạo không khí ngày hội của toàn dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác bầu cử theo quy định; Tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra; lập và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện. Chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị việc lập danh sách người ứng cử bảo đảm đúng quy định của pháp luật; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử và cán bộ làm công tác bầu cử. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu, kinh phí, các điều kiện tốt nhất phục vụ cho cuộc bầu cử.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t