Huyện Thanh Trì: Rà soát, triển khai các công việc bầu cử đúng quy định, đảm bảo tiến độ (21:25 05/04/2021)


HNP - Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung công việc đảm bảo đúng quy trình, tiến độ theo quy định. Đến nay, các công việc chuẩn bị sẵn sàng theo đúng tiến độ, đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành công, là ngày hội của toàn dân.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy giao ban nắm bắt tình hình dư luận xã hội về cuộc bầu cử


Toàn huyện Thanh Trì có 9 đơn vị bầu cử HĐND huyện với 35 đại biểu được bầu, gồm 5 đơn vị bầu 3 đại biểu; 4 đơn vị bầu 5 đại biểu. Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã ấn định 120 đơn vị bầu cử để bầu 449 đại biểu, trong đó, 53 đơn vị bầu 3 đại biểu, 33 đơn vị bầu 4 đại biểu và 28 đơn vị bầu 5 đại biểu tại 131 khu vực bỏ phiếu.

Tính đến ngày 14/3, Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận 68 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, không có hồ sơ tự ứng cử. Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn đã nhận 870 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, trong đó, có 3 hồ sơ tự ứng cử. Ủy ban bầu cử huyện đã bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ huyện đảm bảo tiến độ theo quy định.

Để đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử thành công, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, cấp phát gần 700 tài liệu phục vụ công tác bầu cử, gồm: Luật bầu cử, cuốn Hỏi đáp về bầu cử, lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử…. Cùng với đó, tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung về việc thành lập khu vực bỏ phiếu và lập danh sách cử tri ở các đơn vị lực lượng vũ trang; trường Đại học, bệnh viện…trên địa bàn huyện. Qua tổng hợp, dự kiến toàn huyện có khoảng gần 3.500 cử tri tại các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn huyện tham gia bỏ phiếu tại các xã, thị trấn.

Tại cấp xã, thị trấn, đến ngày 6/2, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị… để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng quy định. Kết quả, sau điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của các thôn, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cụ thể: Tổng số đại biểu được bầu 449 đại biểu từ 870 đại biểu được giới thiệu ứng cử. Đến ngày 19/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai đảm bảo tiến độ thời gian.

Tại cấp huyện, được bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện từ 69 đại biểu được giới thiệu. Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai, kết quả, đã thống nhất danh sách sơ bộ 68 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu và thành phần: 31/69 đại biểu nữ, đạt 45,58%; 22/68 người trẻ tuổi, đạt 32,3%; 13/68 người ngoài Đảng, đạt 19%; 16/68 người tái cử, đạt 41%; 02/68 đại biểu tôn giáo, đạt 2,9%.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện được thực hiện từ ngày 21/3 đến 13/4/2021.

Đối với công tác tuyên truyền, ngoài thông tin trên hệ thống Cổng thông tin điện tử, fanpage Thanh Trì quê tôi, hệ thống Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh cơ sở đã tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền các văn bản của Trung ương, thành phố, huyện và cơ sở về công tác bầu cử. Đồng thời, tổ chức 3 hội nghị thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Cùng với trang trí, cổ động trực quan tại trụ sở Ủy ban bầu cử huyện và 16 xã, thị trấn, huyện đã trang trí 62 pano lớn, nhỏ dọc các trục đường và địa điểm công cộng.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo. Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự-an toàn xã hội trong công tác bầu cử đã xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức nắm bắt tình hình sau khi tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất, Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai; nắm tình hình rà soát ứng cử viên tự do trên địa bàn tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong thời gian tới, huyện Thanh Trì sẽ tập trung chỉ đạo việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu QH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng Luật và đảm bảo tiến độ theo quy định. Huyện cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, động viên mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử.

Đồng thời, nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì việc trực, tiếp nhận và giải quyết đơn thư theo đúng quy định. UBND các xã, thị trấn rà soát nhân sự thành lập các Tổ bầu cử đảm bảo lựa chọn các thành viên có trách nhiệm và khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, tập trung tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba giới thiệu người ra ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật. Ngoài ra, chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ bầu cử theo tiến độ; phối hợp với các cơ sở y tế, giáo dục, đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn để làm tốt công tác lập danh sách cử tri; lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử; chuẩn bị tốt các điều kiện, cơ sở vật chất và phân bổ kinh phí tổ chức bầu cử để phục vụ tốt cho ngày bầu cử; Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo tổ chức thành công ngày bầu cử.

 

Tại Hội nghị lần thứ Năm, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, ngày 2/4, Bí thư Huyện ủy Lê Tiến Nhật đề nghị các xã phải rà soát, đánh giá đầy đủ, chính xác các nội dung đã triển khai; thực hiện đúng quy trình, thủ tục đúng luật, đảm bảo tiến độ chung tránh xảy ra bị động, phát sinh trong quá trình thực hiện; làm đến đâu chắc đến đó để tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn ra được những đại diện xứng đáng của cử tri.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t