Quận Hà Đông tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND quận từ ngày 22/02/2021 (14:52 23/02/2021)


HNP - Ủy ban bầu cử quận Hà Đông vừa ban hành Thông báo số 02/TB-UBBC, ngày 19/02/2021 về mẫu hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Theo đó, về hồ sơ ứng cử gồm: Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND, ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG); Sơ yếu lý lịch đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND, ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG), có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú; Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo mẫu số 08/HĐB- HĐNDC, ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG); Bảng kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (theo mẫu số số 09/ HĐBC-HĐND, ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG).
 
Bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).
 
Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đảm bảo đúng các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú.
 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/3/2021 (Riêng thứ Bảy ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử quận Hà Đông vẫn cử người trực để tiếp nhận hồ sơ).
 
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử: tại Trụ sở thường trực Ủy ban bầu cử quận, địa chỉ: Phòng 324, Trụ sở UBND quận Hà Đông (Lô No1, Trung tâm hành chính mới, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t