Ứng Hòa: Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (13:48 27/01/2021)


HNP - Chiều 26/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn cảnh hội nghị


Để triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Ứng Hòa đã ban hành các Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử. Ngày 22/01/2021, Ứng Hòa đã thành lập Ủy ban bầu cử huyện và xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử; chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện thành lập Ủy ban bầu cử chậm nhất vào ngày 26/01/2021; ngay sau Hội nghị triển khai của huyện, các xã, thị trấn trong huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử ở xã, thị trấn. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử Đại biểu HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn được thực hiện xong chậm nhất vào ngày 03/02/2021 (trước ngày bầu cử 105 ngày). Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn xong chậm nhất vào ngày 05/02/2021 (trước ngày bầu cử 95 ngày). Chậm nhất vào ngày 22/02/2021 (trước ngày bầu cử 90 ngày), Ủy ban bầu cử huyện, xã, thị trấn lập dự kiến chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp mình; tính số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp để ấn định và công bố theo luật định; Ấn định và công bố số đơn vị, đại biểu HĐND, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định của pháp luật (Chậm nhất vào ngày 04/03/2021, trước ngày bầu cử 80 ngày).

Cùng với đó, tổ chức thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử; Về ứng cử, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Lập và niêm yết danh sách cử tri; Lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND; Công tác tuyên truyền, vận động cho bầu cử… được Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Ứng Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện theo đúng trình tự luật định, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thanh Tú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t