HĐND quận Hà Đông tổ chức phiên giải trình về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (13:42 21/01/2021)


HNP - Sáng 21/01, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức phiên giải trình về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.


Theo báo cáo của HĐND quận, từ năm 2016 đến tháng 10/2020, HĐND quận đã tiếp nhận 2.996 đơn, sau khi tiếp nhận đã xử lý 1.621 đơn, đồng thời phân loại, chuyển đến UBND phường và các cơ quan có thẩm quyền 1.375 đơn. Số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 144 vụ, trong đó, 96 vụ khiếu nại và 48 vụ tố cáo. Các vụ việc đã được giải quyết, đến nay chỉ còn 10 vụ đang giải quyết. 
 
Ngoài ra, số vụ kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của quận là 1.477 vụ, UBND quận đã giải quyết 1.354 vụ, còn 123 vụ đang giải quyết. Số vụ kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của phường là 1.375 vụ; UBND phường đã giải quyết 1.321 vụ, còn 54 vụ đang giải quyết. 
 
Trong quá trình giải quyết đơn, UBND quận đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn quận. Đối với những vụ việc phức tạp, trước khi ban hành quyết định, kết luận, UBND quận đều tham khảo hoặc tổ chức hội nghị mời các sở, ngành liên quan, các đơn vị thuộc khối nội chính để thống nhất phương án giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. 
 
Đối với những vụ việc nổi cộm, quá trình giải quyết đơn, UBND quận đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với công dân, có sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan, các ban xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quận; kết hợp vừa giải thích, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 
Từ thực tiễn công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn quận trong thời gian qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo công tác xử lý đơn đúng quy trình, kịp thời xem xét giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo đúng thời gian luật định. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các phường có liên quan chủ động theo dõi, tập trung giải quyết các vụ việc dân sinh, bức xúc, phức tạp theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch 114-KH/QU của Quận ủy Hà Đông,…
 
Phiên giải trình đã có 9 vụ việc khiếu nại, tố cáo được đưa ra kiến nghị và đại diện UBND quận, các phòng, ban, ngành của quận đã giải trình, làm rõ về tiến độ, thẩm quyền xử lý. 
 
Kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND quận Trần Văn Hải đánh giá, các kiến nghị được nêu thẳng thắn, trên tinh thần làm rõ đến cùng trách nhiệm xử lý, giải quyết. Phiên giải trình là cơ sở để quận sẽ triển khai tốt hơn công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới. 

Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t