Ban Chỉ huy Quân sự-Công an huyện Chương Mỹ: Đánh giá công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ (20:00 20/01/2021)


HNP - Chiều 20/01, Ban Chỉ huy Quân sự-Công an huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa hai ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020 theo tinh thần Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân


Năm 2020, tiếp tục quán triệt thực hiện quy chế đã được ký kết, Ban CHQS huyện, Công an huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên các nội dung đã được xác định, trong đó nhiều nội dung chất lượng đã được nâng lên như: Công tác phối hợp trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra xác minh thông tin ở cơ sở; công tác phối hợp bảo vệ các kỳ cuộc trên địa bàn; công tác vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19… qua đó, giúp cho hai lực lượng nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình vụ việc và những diễn biến tiếp theo để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương biện pháp xử lý và tham gia giải quyết đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn. 
 
Nhân dịp này, UBND huyện Chương Mỹ tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020.

Hữu Thu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t