Quận ủy Ba Đình triển khai công tác xây dựng đảng năm 2021 (15:31 14/01/2021)


HNP - Sáng 14/01, Quận ủy Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; quán triệt, triển khai 07 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu


Năm 2020, các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận tiếp tục được Quận ủy triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Trong đó, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng được Quận ủy quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn đất nước, Thủ đô; tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận năm 2020. Trong năm, đã kết nạp mới 202 đảng viên (đạt 100,5% kế hoạch).
 
Công tác kiểm tra, giám sát tiếp được được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Năm 2020, Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra chuyên đề đối với 10 TCCS Đảng; giám sát chuyên đề 03 TCCS Đảng. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở đã kiểm tra được 7 tổ chức Đảng và 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra đối với 38 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện thi hành kỷ luật đảng đối với 06 đảng viên, trong đó, có 01 đồng chí đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.
 
Cũng trong năm, Quận ủy đã thực hiện tốt công tác dân vận trong Đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả “Năm dân vận khéo”; chỉ đạo hệ thống khối vận, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham gia chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, đồng thuận giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn.
 
Quận ủy cũng đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”, hoàn thành 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25 (trong đó có 2 chỉ tiêu hoàn thành sớm, 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức) và 27/28 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 (trong đó có 23 chỉ tiêu hoàn thành sớm, 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). 
 
Mục tiêu năm 2021, Quận ủy Ba Đình chú trọng thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của Thành phố, phương châm công tác của quận năm 2021. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021; phấn đấu nằm trong tốp đầu cụm thi đua. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận và Đảng bộ quận; đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ chu đáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Seagame 31 và Paragame 11 diễn ra tại Hà Nội. Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn quận. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu đứng trong tốp 10 thành phố…
 
Với kết quả đạt được, tại hội nghị, 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Quận ủy tặng giấy khen Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.
 
Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình đã triển khai 07 Chương trình công tác lớn gồm: Chương trình: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình: “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhiệm kỳ 2020-2025”; Chương trình: “Tăng cường quốc phòng và an ninh, thực hiện giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Chương trình: “Phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi, phát triển kinh tế quận Ba Đình theo hướng dịch vụ thương mại, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; Chương trình: “Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị”; Chương trình: “Phát triển văn hóa, xây dựng người Ba Đình - Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đổi mới căn bản, phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục đào tạo, giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình: “Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, củng cố các tiện ích đô thị, bảo vệ và cải thiện môi trường phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t