Quận Ba Đình triển khai nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng năm 2021 (21:17 13/01/2021)


HNP - Chiều 13/01, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý quy hoạch - quản lý trật tự xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng - tài nguyên và môi trường - giải phóng mặt bằng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.  

Các tập thể, cá nhân được UBND quận khen thưởng


Năm 2020, công tác quản lý quy hoạch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Quận đã thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng: đã thụ lý giải quyết 714 hồ sơ (đều được áp dụng dịch vụ công mức độ 4); Tiếp tục quản lý chặt chẽ không để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo. Bên cạnh đó, UBND quận đã kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý TTXD, duy trì Tổ quản lý hoạt động xây dựng, xử lý vi phạm TTXD tại 14 phường. Trong năm 2020, quận đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 827/827 công trình có hoạt động xây dựng; qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 01 công trình xây dựng sai thiết kế, giảm 09 công trình so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
UBND quận đã cấp 64 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp 367 Giấy chứng nhận biển số nhà. Thực hiện rà soát công tác cấp GCN QSDĐ cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng quận Ba Đình năm 2019 và xác nhận kiểm kê đất an ninh, quốc phòng trên địa bàn quận; kiểm tra việc chấp hành luật về bảo vệ môi trường đối với 27/33 tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Xác nhận kế hoạch Bảo vệ môi trường cho 14 dự án trên địa bàn. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận được quan tâm chỉ đạo thực hiện, với tổng số 42 dự án, tổng diện tích đất thu hồi hơn 50,56 ha.
 
Trọng tâm năm 2021, UBND quận tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị và giải quyết nhà siêu méo, siêu mỏng trên các tuyến đường mới mở; Tăng cường công tác quản lý sau cấp giấy phép. Phối hợp quản lý TTXD, xử lý vi phạm, giải quyết đơn thư. Hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021; tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB thi công, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án xây dựng trường học, trụ sở cơ quan, di tích, nhóm hạ tầng kỹ thuật…. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công trình xây dựng, đặc biệt các giải pháp tăng cường sự giám sát của cộng đồng. Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn. 

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t