Quận ủy Hà Đông triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021 (16:49 12/01/2021)


HNP - Sáng 12/01, Quận uỷ Hà Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố đã dự hội nghị.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân trao khen thưởng cho các tập thể


Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, mặc dù bị tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song cấp ủy, chính quyền quận Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế Quận tiếp tục tăng trưởng ổn định, hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách, thực hiện được 3.872 tỷ 865 triệu đồng, đạt 105,4% dự toán giao. Công tác quản lý đất đai, đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô chất lượng giáo dục tiếp tục được mở rộng, nâng cao, xếp vị trí thứ 3/30 quận, huyện. Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, giảm 108 hộ cận nghèo, không phát sinh hộ nghèo mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xác hội được giữ vững, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố. 
 
Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cơ sở và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXI theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới toàn diện trên các mặt, nổi bật nhất là việc vận dụng có hiệu quả mạng xã hội vào công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người dân kịp thời; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp. Việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15 của Thành ủy được tập trung chỉ đạo giải quyết, đến nay, đã giải quyết xong 6/7 vụ việc nổi cộm do Thành ủy xác định và 5/7 vụ việc Quận ủy bổ sung, hiện còn 03 vụ việc đang giải quyết. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, đến nay đã kết nạp được 260 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu giao. Hệ thống dân vận từ Quận tới cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. 
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, Quận ủy Hà Đông thống nhất xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, Thành phố gắn với 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 6 chương trình, đề án của Quận ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tập trung thực hiện làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện  cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tiếp tục tổ chức thực hiện làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021.
 
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 10 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2020.

Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t