Đảng ủy cơ quan UBND quận Tây Hồ triển khai nhiệm vụ năm 2021 (16:10 08/01/2021)


HNP - Sáng 08/01, Đảng ủy cơ quan UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc


Năm 2020, Đảng ủy cơ quan UBND quận Tây Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao và đã được một số kết quả: Kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, của Quận, qua đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan được giữ vững. Việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính được triển khai kịp thời, nghiêm túc. 
 
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan UBND quận nói riêng và trên địa bàn quận nói chung được kiểm soát; công tác hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 được công khai, minh bạch, kịp thời. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cơ bản hoàn thành; thu ngân sách đạt 132% vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, công tác quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, được triển khai hiệu quả; công tác giảm hộ cận nghèo thường xuyên được quan tâm. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
 
Đảng ủy cơ quan UBND quận Tây Hồ lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc chỉ đạo đơn vị thực hiện khắc phục có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát; công tác xây dựng Đảng, xây dựng phòng, ban, đơn vị vững mạnh, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Năm 2021, Đảng ủy cơ quan UBND quận Tây Hồ đề ra mục tiêu tổng quát xây dựng Đảng bộ cơ quan UBND quận thực sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục phát huy các nguồn lực, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Tập trung lãnh đạo các Chi bộ làm tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thu, chi ngân sách, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; tiếp tục phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ tại khu vực trụ sở cơ quan UBND quận. Lãnh đạo các Chi bộ chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu UBND quận tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
 

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t