Huyện ủy Thường Tín triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021 (16:04 08/01/2021)


HNP - Sáng 08/01, Huyện ủy Thường Tín tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Kiều Xuân Huy trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân


Năm 2020, Huyện ủy Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở. Do vậy, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp thực hiện 973,611 tỷ đồng, đạt 125,1% dự toán TP giao và tăng 22,95% so với cùng kỳ năm 2019; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp đạt trên 14.137,32 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 12.095 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.607 tỷ đồng; việc chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao được đẩy mạnh, có 79/88 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác giảm nghèo đạt 134% kế hoạch thành phố giao; hỗ trợ 20.685 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng…
 
Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của  địa phương. Trong công tác xây dựng đảng, đã thành lập 4 chi bộ đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 252 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch. Toàn huyện có 11 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 53 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác dân vận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Thường Tín tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là hoàn thiện xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội năm 2021; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
 
Tại hội nghị, Huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng cho 9 đảng bộ và 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng giấy khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t