Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên hiệp đồng bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng (19:20 07/01/2021)


HNP - Chiều 07/01, Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên tổ chức hội nghị hiệp đồng bảo vệ Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh buổi hiệp đồng


Công tác hiệp đồng diễn ra giữa Ban Chỉ huy Quân sự quận với các đơn vị quân đội trên địa bàn, gồm: Trung đoàn 280, Lữ đoàn 918, Tiểu đoàn 18; các ngành của quận gồm công an, y tế; lực lượng quân sự và dân quân tự vệ trên địa bàn 14 phường. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự quận sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức 7 lực lượng; bảo vệ 11 mục tiêu; chuẩn bị các phương án chi tiết đối phó với 4 tình huống giả định xảy ra làm ảnh hưởng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Toàn bộ công tác chuẩn bị được tổ chức và hoàn thành trước ngày 22/01/2020. Các lực lượng huy động trực sẵn sàng chiến đấu từ ngày 23/01 đến ngày 03/02/2021 nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 trại Trung tâm Hội nghị quốc gia - Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh công tác hiệp đồng, chủ động các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ban Chỉ huy Quân sự quận cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự tại cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, dự báo sát, đúng những nguy cơ đối với an ninh, trật tự; từ đó làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không để đột xuất, bất ngờ xảy ra trong những ngày diễn ra Đại hội.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t