Quận Long Biên: Triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố và Quận năm 2021 (19:37 06/01/2021)


HNP - Sáng 06/01, Quận Long Biên giao ban lãnh đạo chủ chốt triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố, của Quận và quán triệt Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận.

Bí thư Quận ủy Đường Hoài Nam quán triệt tại hội nghị


Năm 2021, Thành phố Hà Nội lựa chọn chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Quận Long Biên thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Đây cũng là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp cũng như các chương trình công tác toàn khóa của Thành phố và Quận. Xác định rõ những nhiệm vụ quan trọng, quận Long Biên đã xây dựng và ban hành 2 kế hoạch số 17, 18-KH/QU ngày 05/01/2020. Đồng thời, triển khai trong toàn hệ thống chính trị nhằm thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
 
Mục đích của 2 kế hoạch nhằm tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; Phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các tập thể, cá nhân. Cùng với đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, chú trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn quận Long Biên. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của Quận năm 2021.
 
Nội dung của 2 kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp chủ yếu, phù hợp với tình thực tế tại địa phương, cụ thể như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền, tổ chức thực hiện gắn chặt với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.
 
Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam nhấn mạnh đây là 2 kế hoạch được thực hiện xuyên suốt trong năm 2021, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nắm chắc, nắm rõ để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ đạo đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả. Thực hiện tốt chủ đề năm của Quận cũng chính là tiền đề để đạt được những nội dung mà chủ đề năm 2021 Thành phố đề ra. Đồng chí yêu cầu hệ thống chính trị quận và cơ sở nghiêm túc vào cuộc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. Kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân gắn chặt với công tác thi đua khen thưởng cũng như xem xét trách nhiệm thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất.

Cũng tại hội nghị, quận Long Biên đã quán triệt Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận. Nghị quyết nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận thanh tra, kiểm tra; đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân để phát sinh vi phạm mới về quản lý đất công, đất nông nghiệp, đặc biệt tại những nơi đã được xác định là khu vực tiềm ẩn phát sinh vi phạm. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từ Quận đến phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công và đất nông nghiệp trên địa bàn Quận, nhất là những vi phạm mới phát sinh. Nghị quyết cũng đưa ra 4 nhiệm vụ chung và 3 giải pháp cụ thể để thực hiện.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t