Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ Năm (11:09 06/01/2021)


HNP - Sáng 06/01, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tổ chức hội nghị lần thứ Năm để đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.  

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân phát biểu khai mạc Hội nghị


Năm 2020, với tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy Gia Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật đã thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đại hội điểm cấp trên cơ sở của Thành phố, được Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao. Ngay sau Đại hội, Huyện ủy đã ban hành 05 Chương trình công tác toàn khóa và các Đề án chi tiết giai đoạn 2020 - 2025 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Huyện ủy Gia Lâm đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo thực hiện các biện pháp khôi phục nền kinh tế. Qua đó đã triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tổng số 15,8 tỷ đồng cho 12.094 đối tượng, gia hạn 109,1 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất…

Đáng chú ý, công tác xây dựng NTM nâng cao gắn với xây dựng đô thị đạt kết quả đáng khích lệ. Đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM và 02 xã Yên Viên và Phù Đổng đã đón nhận danh hiệu chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, rà soát Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao gắn với các tiêu chí thành lập phường. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao năm 2020 đối với 2 xã Bát Tràng, Dương Xá; chỉ đạo xây dựng kế hoạch NTM kiểu mẫu gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường và phát triển du lịch xã Phù Đổng, giai đoạn 2021 - 2025.
 
Bên cạnh đó, tích cực thực hiện Nghị quyết của BCH và Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận; củng cố và nâng cao 24 tiêu chí đã đạt, tập trung hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt. Tiếp tục đề xuất Thành phố các cơ chế, chính sách đặc thù để huyện chủ động thực hiện và sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị chưa đạt.
 
Huyện ủy cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP. Kết quả, năm 2020, đã đưa 3 đơn vị ra khỏi diện cần củng cố; bổ sung 2 đơn vị vào danh sách cần củng cố và tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối với 4 tổ chức cơ sở Đảng, đến hết năm 2020. Ngoài ra, các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ về chủ đề công tác năm 2020, “Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện”, “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm, giai đoạn 2018 - 2020”, “Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Gia Lâm, giai đoạn 2019 - 2020” được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến căn bản, rõ nét: Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường và duy trì tốt, cảnh quan nông thôn, đô thị ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; trật tự xây dựng trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp; công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp và xử lý các công trình vi phạm được tập trung thực hiện…
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận Chương trình công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy…

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t