Huyện ủy Chương Mỹ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (20:11 05/01/2021)


HNP - Sáng 05/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân


Toàn Đảng bộ huyện Chương Mỹ hiện có 11.365 đảng viên ở 59 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Trong năm 2020, Đảng bộ huyện đã thành lập mới 02/02 tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu năm 2020; đã xét, kết nạp được 09 đảng viên và chỉ đạo thành lập 06/05 tổ chức công đoàn và thành lập 01/01 tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Toàn huyện đã kết nạp được 261/250 đảng viên (đạt 104,4% kế hoạch năm 2020). Chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng nâng cao; trong đó, tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên có trình độ Đại học đạt trên 50%

Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020: Toàn đảng bộ huyện có 11 Tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 18,6%; 47 Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 79,7%; 01 Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; Không có Tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1.321 đồng chí, chiếm 13,3%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 6.999 đồng chí, đạt 71%; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 1.412 đồng chí.

Đặc biệt, trong năm 2020, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức rất thành công, đảm bảo các điều kiện trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác bầu cử trong đại hội được thực hiện dân chủ, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội với kết quả đạt 100%.

Với những kết quả trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 11 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 8 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, trọng tâm là xây dựng và triển khai 09 chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội; tham gia công tác chuẩn bị và thực hiện đúng pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trước mắt là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức để nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn, tiết kiệm.


Hoàng Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t