Thanh Oai: Phát triển bền vững từ các phong trào thi đua yêu nước (11:08 06/01/2021)


HNP - Bám sát nhiệm vụ chính trị, trong 5 năm qua (2016-2020), huyện Thanh Oai đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về việc phát động các phong trào thi đua yêu nước. Học tập và phát huy tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện luôn vận dụng, phát triển một cách sáng tạo trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực, tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển huyện ngày càng giàu đẹp.


5 năm qua, phát triển kinh tế của huyện đã đi đúng hướng và bền vững. Quy mô sản xuất không ngừng mở rộng, giá trị sản xuất năm 2020 ước tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất trung bình giai đoạn 2016-2020 ước đạt 16.961 tỷ đồng/năm, đạt 102,12% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,65%. trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 15,49%; Thương mại - dịch vụ tăng 16,76%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,69%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ tăng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người, tăng 27,5 triệu đồng/người/năm, đạt 112% kế hoạch. Hằng năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu Thành phố, huyện giao. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân 05 năm đạt 661,51 tỷ đồng/năm, tăng 33%/năm và tăng 8% so với chỉ tiêu Đại hội; nhiều sắc thuế đạt tỷ lệ thu cao. Công tác quản lý ngân sách giai đoạn 2016-2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo được nhiệm vụ chi thường xuyên và ưu tiên chi đầu tư phát triển.
 
Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, đã huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động, tích cực, tự nguyện tham gia, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi như: hiến đất mở đường, xây trường, đóng góp công sức, nhiều tập thể, cá nhân tham gia hiến đất mở đường, xây dựng trường học với 3.034m2 đất thổ cư, 134.226m2 đất nông nghiệp... Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả bền vững, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, xây dựng được nhãn hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp, tạo được các chuỗi sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện có 394,2ha cây ăn quả tập trung ở 8 xã ven sông Đáy; 123,8ha rau an toàn; 53,13ha chăn nuôi xa khu dân cư; 593,05ha nuôi trồng thủy sản; 25 mô hình, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu như: Cam đường Kim An, gạo nếp cái hoa vàng Tam Hưng, gạo thơm Bồ Nâu, Thanh Văn, chuỗi sản xuất chăn nuôi và chế biến thịt lợn A-Z của HTX Hoàng Long, Tân Ước. Giai đoạn 2016-2020, đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư 2.973,143 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với giai đoạn 2010-2015. Từ xuất phát điểm ban đầu triển khai xây dựng NTM còn thấp, giai đoạn 2011-2015, mới chỉ có 7 xã đạt chuẩn NTM, đến nay, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Đồng thời, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, trung bình mỗi năm, có hàng trăm km đường giao thông nông thôn được bê tông hoá, đường liên xã được thảm nhựa, hệ thống chiếu sáng cơ bản được lắp đặt; các trường học được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp theo hướng đạt chuẩn Quốc gia; 100% thôn có nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa cơ bản đạt chuẩn.
 
Bên cạnh đó, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi và rộng khắp, toàn huyện đã xây dựng thành công 04 làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội có chuyển biến tích cực, đặc biệt tổ chức và đón nhận bằng công nhận lễ hội Bình Đà là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đầu tiên của thành phố Hà Nội; phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị Lữ hành khảo sát xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư kịp thời; việc tổ chức triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố đạt hiệu quả. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố đều có nhà văn hóa, trong đó, có 60% đạt chuẩn; 100% các xã, thị trấn có các tuyến đường hoa, con đường bích họa, cây xanh, các điểm vui chơi giải trí.
 
Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã được Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể, cá nhân; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 01 cá nhân; 01 cá nhân được Thành phố công nhận danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” và 16 tập thể được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, 78 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thành phố, 74 tập thể được UBND Thành phố tặng bằng khen, 133 cá nhân được UBND Thành phố tặng bằng khen, 04 Chiến sĩ thi đua thành phố. UBND huyện đã khen thưởng cho 1.870 lượt tập thể, 7.371 lượt cá nhân.
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thanh Oai tiếp tục phát triển phong trào thi đua trên tất các các lĩnh vực, trong đó, tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp về kinh tế, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp chính đáng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, phát triển giáo dục toàn diện, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh công tác y tế dự phòng; phát triển phong trào thể dục thể thao để không ngừng nâng cao sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. 

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t