Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Phú Xuyên (08:53 06/01/2021)


HNP - Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 của huyện Phú Xuyên hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trên từng lĩnh vực, địa bàn đều xuất hiện nhân tố điển hình dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất và công tác.

Nông thôn huyện Phú Xuyên ngày càng khởi sắc


Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào TĐYN, các cấp ủy, chính quyền huyện Phú Xuyên xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Để đẩy mạnh phong trào thi đua, rõ địa chỉ, rõ mô hình, có sức lan tỏa cao, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhờ đó, trong 5 năm qua, kinh tế huyện phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá rõ nét, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, trong nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển kinh tế vùng đồi. 
 
Huyện đã triển khai, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Trong đó, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và thương mại; giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân tăng 6,65%/năm, tăng 1,27 lần so với giai đoạn trước; tỷ trọng chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng chiếm 67,49%, nông nghiệp chiếm 16,34%, thương mại - dịch vụ chiếm 16,17%; tổng thu ngân sách giai đoạn 2015 - 2020 đạt 1.754 tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 42,8 tỷ đồng/năm. 49 trường học đạt chuẩn quốc gia; 74% làng văn hóa, giải quyết việc làm cho 19.082 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 53,2%; công tác cấp giấy quyền sử dụng đất ở đạt 81%; cấp giấy quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đạt 97,1%,...
 
Phong trào thi đua xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Trong giai đoạn này đã huy động được 2.562 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn trước, trong đó, nguồn lực ngân sách nhà nước là 2.168 tỷ đồng, nguồn lực từ huy động ngoài ngân sách 394 tỷ đồng, chiếm 15,4%. Đồng thời, huyện đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi với tổng diện tích chuyển đổi 2.553ha, chú trọng khảo nghiệm, đưa thành công một số giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, toàn huyện đã hình thành 11 mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình măng tây xanh xã Hồng Thái, rau cần xã Khai Thái, bưởi thồ xã Bạch Hạ, chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, lợn hậu ở xã Châu Can, Phúc Tiến, Quang Lãng; trồng nấm, mọc nhĩ xã Tân Dân… Sau 5 năm thực, diện mạo NTM của huyện thay đổi rõ nét, ngày càng khang trang, hiện đại, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,95%. Đến nay, 100% số xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 7 tiêu chí, 2 tiêu chí cơ bản đạt huyện NTM.
 
Thi đua khen thưởng cũng được huyện phát động trong mọi tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế với những nội dung thi đua phong phú, thiết thực như: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND; phong trào "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo" của Hội người cao tuổi; phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của các cấp Mặt trận Tổ quốc; phong trào "Thi lao động giỏi, lao động sáng tạo" của công nhân, viên chức, người lao động; Hội Nông dân với phong trào kinh doanh sản xuất giỏi; Hội Phụ nữ với phong trào tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; Hội Cựu chiến binh với phong trào cựu chiến binh gương mẫu; lực lượng công an với phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện… Các phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
Với những phong trào thi đua khen thưởng, trong giai đoạn vừa qua, huyện Phú Xuyên có 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể, 3 cá nhân được Chính phủ tặng cờ thi đua; UBND thành phố tặng 15 cờ thi đua, 105 tập thể lao động xuất sắc; 4 Chiến sỹ thi đua, 57 tập thể, 144 cá nhân được tặng bằng khen, 96 cá nhân được tặng danh hiệu Người tốt Việc tốt cấp thành phố. UBND huyện Phú Xuyên cũng đã biểu dương, khen thưởng hơn 4.000 lượt tập thể, 13.500 lượt cá nhân; tặng 418 danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; 836 danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; 3.055 danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 817 danh hiệu "Người tốt, việc tốt". 
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Phú Xuyên tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp về kinh tế, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu hợp pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện, đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong lực lượng vũ nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh có hiệu quả với nạn tham nhũng, duy trì và không ngừng phát triển các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", các phong trào từ thiện, nhân đạo phù hợp với điều kiện văn hóa tốt đẹp của dân tộc…

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t