HĐND quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề (13:03 08/01/2021)


HNP - Năm 2020, hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND quận Long Biên được thực hiện bài bản, thiết thực và hiệu quả theo hướng tăng cường khảo sát, giám sát thường xuyên, đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, công tác quản lý ATTP tại các bếp ăn tập thể trong các nhà trường, việc xử lý, khắc phục các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công, công tác GPMB và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư - xây dựng cơ bản trên địa bàn...   

HĐND quận Long Biên khảo sát cơ sở hạ tầng và đầu tư cơ sở vật chất các nhà văn hóa trên địa bàn phường Phúc Đồng


Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực HĐND quận Long Biên đã triển khai 27 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, gồm 04 cuộc giám sát nội dung: Thứ nhất, Giám sát chuyên đề việc thực hiện phương án dừng chăn nuôi gia súc, giảm gia cầm trên địa bàn quận: Từ khi phương án được triển khai (tháng 6/2019) đến nay, trên địa bàn toàn quận đã giảm được 186/321 hộ chăn nuôi (đạt 57,94%), 05/14 phường hoàn thành phương án (Sài Đồng, Đức Giang, Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, Bồ Đề); các phường còn lại tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ chăn nuôi trong khu dân cư trong năm 2020. Việc giảm các cơ sở chăn nuôi đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống trên địa bàn quận, đồng thời, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm những dịch bệnh từ động vật sang người. 

Thứ hai, Giám sát chuyên đề về công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chí văn minh thương mại và ATTP: Từ đầu năm 2019 đến nay, công tác quản lý các chợ dân sinh đã chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong nhận thức của người dân, các hộ kinh doanh và góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy. Việc xây dựng chợ theo các tiêu chí của mô hình văn minh - thương mại, ATTP đã bước đầu nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, ngành, UBND các phường trong công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn.

Thứ ba, Giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và các vụ việc có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND quận Long Biên: Qua giám sát, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên; việc phân loại và xử lý đơn thư đã được thực hiện đúng quy định; công tác giải quyết đơn thư phức tạp được tập trung giải quyết đúng thẩm quyền. UBND quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân để hiểu rõ và chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện nâng cao chất lượng, hình thức tư vấn pháp luật, công tác hoà giải ở cơ sở nhằm giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở cũng được Quận tiến hành thường xuyên, dưới nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng. Hàng tuần, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận trực tại các buổi tiếp công dân theo quy định. Thực hiện chế độ giao ban về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tính đến ngày 30/7/2020, UBND quận Long Biên đã tổ chức tiếp 239 lượt công dân (539 người) với: 32 lượt khiếu nại, 14 lượt tố cáo, 193 lượt kiến nghị, phản ánh; trong đó, có 02 đoàn đông người. Tiếp nhận 588 đơn thư; trong đó, có 399 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, 111 đơn trùng và 78 đơn không thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết xong 266/399 đơn, đạt tỷ lệ 66,66%.
 
Thứ tư, Giám sát tiến độ thực hiện GPMB các dự án đầu tư - xây dựng cơ bản trên địa bàn quận Long Biên: 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn quận triển khai công tác GPMB đối với 28 dự án vốn ngân sách. Hiện nay, có 8 dự án đã triển khai được công tác GPMB, còn lại 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Bên cạnh các dự án triển khai công tác GPMB năm 2020, UBND quận còn giải quyết các tồn tại đối với 79 dự án. Nhìn chung, tiến độ thực hiện GPMB các dự án trên địa bàn quận được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. 

Cùng với giám sát, HĐND quận cũng tiến hành khảo sát chuyên đề 23 cuộc, tập trung vào các nội dung chính, như: Khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, ATTP: Đây là hoạt động khảo sát thường xuyên của Thường trực HĐND quận, qua khảo sát, Thường trực HĐND đã chỉ ra các bất cập cần khắc phục gửi tới UBND quận, phường để kịp thời giải quyết nhằm triển khai, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Tiếp tục hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh".

Khảo sát, đánh giá việc ra quân, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, Phúc Đồng, Đức Giang, Ngọc Lâm, Việt Hưng, Giang Biên. Qua khảo sát, một số phường đã triển khai tốt các giải pháp ra quân, xử lý lòng đường, vỉa hè, phát huy hiệu quả vai trò các CLB tình nguyện vì môi trường; chuyển biến tốt trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
 
Khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của Thường trực HĐND về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với các dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn các phường Bồ Đề, Long Biên, Việt Hưng; Khảo sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP tại các bếp ăn tập thể trong các trường Mầm non Phúc Lợi, Tiểu học Sài Đồng, THCS Cự Khối, Trường Mầm non Tư thục phường Long Biên, Trường Mầm non Tư thục phường Bồ Đề, Trường mầm non Gia Quất phường Thượng Thanh. 
 
Ngoài ra, khảo sát việc xử lý, khắc phục các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công theo Kết luận số 316/KL-STNMT của Sở Tài nguyên & Môi trường; Khảo sát tiến độ thực hiện công tác GPMB và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư - xây dựng cơ bản trên địa bàn

Qua các cuộc khảo sát, giám sát đã chỉ rõ những vấn đề còn bất cập, tồn tại và nguyên nhân. Sau giám sát, Thường trực HĐND đã có thông báo kết luận gửi UBND quận để tiếp tục làm rõ trách nhiệm; thống nhất giải pháp để cùng tháo gỡ, xử lý các tồn tại và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền.
 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2021, HĐND quận Long Biên sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ công tác bầu cử và tố chức thành công cuộc Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo thực hiện hiệu quả về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ đề của thành phố và của quận năm 2021 trọng tâm là tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý đô thị, quản lý, sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục & đào tạo, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận và phường.

Đặc biệt, khắc phục những tồn tại trong hoạt động của HĐND năm 2020. Tập trung giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị, đặc biệt đối với các tồn tại, hạn chế trong báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t