Chương Mỹ: Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định các TTHC liên quan đến đất đai và môi trường (20:26 01/01/2021)


HNP - Chiều 31/12, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phát triển quỹ đất, Quản lý trật tự xây dựng và Đăng ký đất đai năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị


Năm 2020, các phòng: Tài nguyên Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm  phát triển quỹ đất, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Công tác Tài nguyên Môi trường đã trình cấp 202 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, đưa tiến độ chung toàn huyện đạt trên 94%; Xử lý 60/67 trường hợp lấn chiếm đất đai và 62/134 trường hợp tự chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch; tiếp nhận và giải quyết 1.464 hồ sơ, trong đó 1.432 hồ sơ về đất đai và 42 hồ sơ về môi trường. Các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và môi trường được tiếp nhận và giải quyết kịp thời theo đúng quy định, không có hồ sơ quá hạn.
 
Công tác quản lý đô thị đã triển khai công tác rà soát các nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ; Chấp thuận 27 quy hoạch tổng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Thẩm định 120 hồ sơ thiết kế công trình; cấp 193 giấy phép xây dựng. Đã thực hiện 5 dự án duy tu, sửa chữa cục bộ đường giao thông với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.
 
Công tác quản lý dự án đã tổ chức thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng 8 dự án, bàn giao, đưa vào sử dụng 35 dự án thực hiện chuyển tiếp. Tổ chức đấu giá thành công tổng diện tích gần 15 nghìn m2 trên địa bàn 10 xã, thị trấn. Về lĩnh vực phát triển quỹ đất: thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 32 dự án, thu hồi trên 42ha đất.
 
Công tác quản lý trật tự xây dựng đã kiểm tra 430 công trình, xử phạt 4 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Công tác đăng ký đất đai: Cấp  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đến nay được trên 61 nghìn hồ sơ đạt gần 95%. Thực hiện chỉnh lý trên sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, sổ chỉnh lý biến động được trên 8 nghìn hồ sơ…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đinh Mạnh Hùng sau khi phân tích những khó khăn của các ngành trong năm 2020, đồng chí tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của các đại biểu tham luận tại Hội nghị. Đồng thời đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của 6 ngành trong năm qua, đồng chí cũng đề nghị các ngành tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung triển khai ngay từ đầu năm những nhiệm vụ đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu năm 2021.
 
Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng 29 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t