Quận Long Biên: Phong trào thi đua yêu nước là động lực phát triển (21:30 04/01/2021)


HNP - Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên được triển khai đều khắp trên các lĩnh vực hoạt động, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - văn hoá xã hội - an ninh quốc phòng của quận. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua, quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, năm 2018, quận Long Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ Hai.

Quận Long Biên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ Hai


Nổi bật trong phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, UBND Quận và các phường đã cụ thể hoá bằng các kế hoạch thực hiện chương trình phát triển kinh tế với nội dung, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể; phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế tiêu biểu như: phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào “năng suất, chất lượng, chống lãng phí” phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “chuyển dịch cơ cấu cây trồng”, phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Trong 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn Quận tiếp tục tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất đạt 27,5%. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ, đúng hướng. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân hàng năm 33%. Thu ngân sách Quận 5 năm có sự đột phá lớn, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn Quận trung bình là 3.833/872 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm là 25,9%.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng đô thị, quản lý đất đai đạt được nhiều thành tích nổi bật. Quận Long Biên đã tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đối thoại trực tiếp với người dân trong công tác GPMB, giải quyết đơn thư. Hoàn thành và công bố 13 đồ án quy hoạch chi tiết. Phê duyệt 93 quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, đưa tỷ lệ diện tích đất được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ 55,8% năm 2015 lên 65% năm 2019. Xác định chỉ giới, cắm mốc thực địa 43 tuyến đường với chiều dài 21km tạo thuận lợi cho công tác quản lý và đầu tư. Đồng thời, chủ động đề xuất và được UBND Thành phố, các bộ, ngành điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án trường học. Tổ chức lập đồ án quy chế quản lý kiến trúc và thiết kế đô thị 07 tuyến đường, phố. Đến nay, đã có 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 39 tuyến phố đạt tiêu chí văn minh đô thị. Đặc biệt, các phong trào thi đua hưởng ứng chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” được các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá xã hội được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Tỷ lệ gia đình văn hoá hàng năm đạt trung bình 91,28%, tổ dân phố văn hóa đạt 76,9%. Duy trì sinh hoạt 10 CLB văn nghệ, thể dục thể thao cấp Quận với trên 500 hội viên; 151 CLB văn nghệ và 165 CLB thể dục thể thao phường và tổ dân phố, thu hút trên 9.000 hội viên. Thành tích thể thao hàng năm đạt từ 76-149 Huy chương các loại cấp Thành phố và quốc gia.

Công tác An sinh xã hội được triển khai tích cực thông qua các phong trào thi đua như trợ giúp người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội bằng nhiều giải pháp, cơ chế đặc thù. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,83% xuống còn 0,03%, vượt chỉ tiêu HĐND quận đề ra. Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 3,5 vạn lượt người lao động có nhu cầu.

Phong trào thi đua trong ngành giáo dục - đào tạo, y tế, dân số - Kế hoạch hóa gia đình được tập trung chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ học sinh giỏi, giáo viên giỏi tăng hằng năm. Trong 5 năm, có 1.161 học sinh giỏi Thành phố, 227 học sinh giỏi Quốc gia, 498 học sinh đạt các giải Quốc tế; 180 giáo viên giỏi cấp Thành phố, 12 giáo viên giỏi cấp Quốc gia. Chất lượng dạy và học đại trà trong các nhà trường từng bước được nâng lên; 100% các trường được xây mới, sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị... Hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển, đặc biệt là các trường Quốc tế như: Trường liên cấp Vinschool The Harmony, Trường song ngữ liên cấp Wellspring, Trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin, Trường quốc tế BIS. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển đã góp phần tăng tỷ lệ trẻ ra lớp, nhất là trẻ dưới 12 tháng tuổi, đạt 58,5%. Công nhận mới 18 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó, có 3 trường chất lượng cao, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 65/76 trường đạt 85,5%, vượt 3,5% so với chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Xây dựng lộ trình giai đoạn 2020-2025 có 09 trường chất lượng cao.

Đáng chú ý, phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong 5 năm qua, quận Long Biên đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng sâu rộng CNTT trong quản lý điều hành. Rà soát, xây dựng và niêm yết 320 TTHC cấp Quận và phường, 48 TTHC liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết 124/373 TTHC chiếm tỷ lệ 33,2%. Cung cấp 121 TTHC mức độ 3 và 4 đạt 58,17%; tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm dùng chung 3 cấp của Thành phố. Giai đoạn 2015 - 2020, đã tiếp nhận 76.048 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng và trước thời hạn đạt 99,82%. Chỉ số cải cách hành chính của Quận luôn xếp thứ Nhất hoặc trong ba vị trí dẫn đầu Thành phố (năm 2016 xếp thứ nhất; năm 2017 xếp thứ 3; năm 2018 xếp thứ 2; năm 2019 xếp thứ 2).


Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua của Quận Long Biên sẽ tiếp tục đổi mới để thực sự trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Theo đó, quận sẽ nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng từ khâu đề xuất, lựa chọn, trong đó chú trọng việc lựa chọn và đề xuất khen thưởng theo thành tích và công trạng. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến. Kịp thời tổng kết mô hình, điển hình, khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất đối với các điển hình tiên tiến để động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, công chức, viên chức.

Đồng thời, tăng cường và thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên trong thi đua, khen thưởng, nhất là công tác sơ, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để nhiều người biết, học tập và noi gương, tạo phong trào thi đua có hiệu quả và sức lan tỏa rộng hơn, sâu hơn trong nhân dân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Lấy kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t