HĐND quận Tây Hồ tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (21:40 01/12/2020)


HNP - Chiều 1/12, Thường trực HĐND quận Tây Hồ tổ chức phiên giải trình việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, đất đai trên địa bàn quận, từ 01/4/2019 đến 30/9/2020.

Quang cảnh phiên giải trình


Theo báo cáo của UBND quận, căn cứ kế hoạch sử dụng đất quận Tây Hồ năm 2019 và năm 2020 được UBND Thành phố phê duyệt có 06 thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó, 04 thửa đất đang triển khai thực hiện và 02 thửa đất đăng ký mới.
 
Tại phiên giải trình đã có 12 lượt đại biểu nêu câu hỏi. Theo đánh giá của các đại biểu, trong thời gian qua, các phòng chức năng đã tích cực tham mưu cho UBND quận trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch làm cơ sở tổ chức thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo quy định. Tuy nhiên, công tác đấu giá QSDĐ để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn quận vẫn còn nhiều hạn chế, như: Tiến độ thực hiện đấu giá QSDĐ các khu đất xen kẹt nhỏ lẻ còn chậm, không bảo đảm tiến độ so với kế hoạch được thành phố phê duyệt; các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi không hợp tác, phối hợp với chính quyền; đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá còn chưa quyết liệt thực hiện. Đối với công tác đấu giá quyền cho thuê đất sản xuất nông nghiệp, tiến độ thực hiện đấu giá cho thuê QSDĐ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các phường còn chậm; nhiều thửa đất công ích trên địa bàn các phường còn chưa tổ chức đấu giá cho thuê đất sản xuất nông nghiệp theo quy định;…
 
Đại biểu đề nghị, UBND quận cần chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các phường có dự án đấu giá trên phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai lập dự án, xác nhận ranh giới, nguồn gốc đất, bố trí nguồn vốn. Bên cạnh đó, cần tổ chức công tác bồi dưỡng, tập huấn về công tán quản lý đất đai để nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Phát biểu kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Trần Lan Hương đề nghị UBND quận tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đấu giá các điểm đất có trong kế hoạch sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt; Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị chức năng và UBND các phường để tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đối với đất công, đất nông nghiệp, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm; Chỉ đạo các đơn vị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao kết quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới. 

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật